เครื่องหมายอัศเจรีย์

ลำห้วยน้ำแห้ง ส่งผลภัยแล้งกระทบชาวนา

ลำห้วยโสก แหล่งน้ำธรรมชาติสาขาหลัก ที่ชาวบ้านพื้นที่ หมู่ 3 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ใช้ในการทำการเกษตรแทบไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่หลังจากฝนทิ้งช่วงมานาน โดยปกติหากฝนตกต้องตามฤดูกาลระดับน้ำของลำห้วยแห่งนี้จะสูงจนถึงเกือบเต็มตลิ่ง จากปัญหานี้ส่งผลให้ผืนนาใน ต.บ้านโสก กว่า 10,000 ไร่ เริ่มประสบปัญหา ข้าวใกล้จะยืนต้นตาย 

ทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติสอบถามชาวนาในพื้นที่ได้รับคำตอบว่า อ.คอนสวรรค์ ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว ที่ผ่านมาหากใครพอมีกำลังทรัพย์ก็จะใช้น้ำจากลำห้วยโสกที่พอจะมีน้ำบ้างวันที่ฝนตกสูบเข้านาประทังไปก่อน แต่บางรายที่ไม่มีทุนทรัพย์ก็จำใจรอฝนอย่างเดียว หากฝนไม่ตกหรือตกน้อย ก็ต้องปล่อยให้ข้าวแห้งตาย

ส่วนเกษตรกรอีกราย ระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยปลูกข้าวมีผลผลิตส่งขายได้ประมาณปีละ 1 แสนบาท แต่ปีนี้เชื่อว่าข้าวทั้งหมดจะได้รับความเสียหาย ไม่เหลือแม้แต่ไว้รับประทานเองในครอบครัว ยิ่งปีนี้เจอปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ยิ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก

แม้ที่ผ่านมาเกษตรกรจะเคยพยายามทดลองปลูกอ้อยและมันสำปะหลังแต่ก็ล้มเหลวเนื่องจากไม่มีน้ำ ประกอบกับพื้นที่มีสภาพเป็นดินทรายทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งงานเสริมอย่างการขายผ้าทอก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อในช่วงโควิด-19

นอกเหนือจากการพยายามปรับวิธีการทำเกษตรแล้ว ชาวบ้านก็ยังพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระบุว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดง เมื่อเจาะไปแล้วน้ำที่ได้ก็เป็นน้ำเค็มไม่สามารถนำไปใช้ทำการเกษตรได้

แชร์