เครื่องหมายอัศเจรีย์

ส่องสาเหตุดินสไลด์ทรุดตัว จ.สมุทรปราการ เกิดจากอะไรกันแน่…..

เหตุการณ์การทรุดตัวของดินภายในซอยศรีสัมพันธ์ หมู่ 15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้บ้านเรือนหลายสิบหลังที่ปลูกสร้างอยู่ติดลำคลองบางเหีย เกิดการสไลด์ลงไปกับดินลงไปในคลองได้รับความเสียหาย

ศ.ดร.สันติ ภัยหลบลี้ นักธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ว่า ดินบริเวณนั้นเป็นลักษณะดินอ่อน หรือดินโคลน มีตะกอนในดินขนาดเล็ก ทำให้ดินมีความนุ่มเหลวยุบตัวได้ง่าย ยิ่งเมื่อมีการขุดดินตามข้อมูลว่าเจ้าของที่ดินมีการขุดดินไปขายก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เกิดดินสไลด์ได้

โดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าการเกิดดินสไลด์ในครั้งนี้น่าจะมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเข้าบ่อที่ขุดไว้ แม้น้ำจะช่วยพยุงให้คันดินแข็งตัวจนสามารถสร้างถนนขึ้นมาได้ แต่ถ้าน้ำถูกระบายออกจนทำให้ดินแห้งและบ่อที่ขุดลึกเกินไปก็จะทำให้ดินสไลด์ลงมาเพราะไม่มีน้ำช่วยพยุง ซึ่งนอกจากการขุดบ่อที่จะทำให้เกิดดินสไลด์แล้ว ยังต้องตรวจสอบโครงสร้างของถนนที่อยู่โดยรอบด้วยว่าสร้างตามมาตรฐานหรือไม่

ภัยธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเร่งที่ก่อให้เกิดดินสไลด์หรือทรุดได้ โดยเฉพาะแผ่นดินไหวที่เกิดการสั่นสะเทือนไม่ว่าจะมากหรือน้อย แต่ในเหตุการณ์นี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือไม่ แต่เท่าที่ดูก็ยังไม่มีความผิดปกติการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณดังกล่าว แต่ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนเพราะพื้นที่รอบอ่าวไทย จ.สมุทรปราการ จ. สมุทรสาคร ที่มีการขุดบ่อในลักษณะแบบนี้ ถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวเสี่ยงจะเกิดเหตุดินสไลด์ได้ทุกเวลาหากมีปัจจัยเร่งจากภัยพิบัติธรรมชาติ

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ระบุว่า การขุดดินเจ้าของจะต้องดำเนินการขอนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแล โดยจะต้องแนบและเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีการขุดอย่างไร ขนย้ายออกจากพื้นที่ด้วยวิธีใด พร้อมแผนผังโครงสร้างป้องกันที่ออกแบบด้วยวิศวกรผู้ชำนาญ ในการป้องกันการทรุดตัวหรือเกิดการสไลด์ของดินไม่ให้เกิดผลกระทบกับบริเวณนั้น

การขุดดินจะสามารถขุดได้ลึกประมาณ 3 เมตร (แต่บางพื้นที่ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับคนอื่น หรือมีการวางโครงสร้างป้องกันได้มาตรฐานก็จะสามารถขุดลึกลงไปได้มากกว่า 3 เมตร) แต่ต้องมีความกว้างของปากบ่อเกินกว่า 10,000 เมตร ในขณะที่ปากบ่อดินต้องมีระยะห่างถึงเขตที่ดินเกิน 2 เมตร ของความลึกที่ขุด หมายความว่า หากมีการขุดลึกลงไป 5 เมตร ก็ต้องเว้นระยะห้ามมีสิ่งปลูสร้างในระยะ 5 เมตรจากขอบบ่อดิน ยิ่งขุดความลึกเท่าไหร่การเว้นระยะของสิ่งปลูกสร้างก็ต้องมีการขยับตาม เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเกิดดินสไลด์ดินถล่ม

แชร์