เครื่องหมายอัศเจรีย์

อีสานแล้งหนัก ชาวบ้านต้องต่อคิวรับน้ำกิน น้ำใช้

สถานการณ์ในพื้นที่หมู่ 5 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เข้าสู่ภาวะวิกฤต เพราะไม่เพียงแค่น้ำจะไม่พอกับพื้นที่การเกษตร ทำให้ชาวบ้าน 161 ครัวเรือนไม่มีน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  เนื่องจากบ่อบาดาลของหมู่บ้าน ที่ขุดไว้ 2 แห่ง มีสภาพแห้งขอดจากภาวะฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำมาเติม ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำเกษตรกรรมอย่างนาข้าวซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,500 ไร่ บางแห่งเริ่มมีสภาพยืนต้นบนพื้นดินที่แตกระแหง โดยหากไม่มีน้ำมาภายในช่วง 2 เดือนนี้ ชาวนาคาดว่า ข้าวทั้งหมดจะตายอย่างแน่นอน

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านต้องมารอรับน้ำซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จัดสรรไว้ให้ โดยชาวบ้านจะนำถังน้ำขนาดใหญ่จำนวนหลายถังลำเลียงขึ้นรถเข็นมาเพื่อมารับน้ำ บางรายไม่มีถังก็ต้องจ้างให้คนมาเข็นกลับไป มีค่าใช้จ่ายในการขนเที่ยวละ 50 บาท วันหนึ่งต้องขน 3 รอบ ทำให้ต้องเสียเงิน 150 บาท ทุกวัน แต่หากเป็นผู้สูงอายุ ทาง อบต.โนนทองหลาง ก็จะจัดสรรนำไปแจกจ่ายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การเลี้ยงสัตว์อย่างโคกระบือ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรพยายามปรับตัวหารายได้นอกเหนือจากการทำนาแต่ที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเรื่องของโรคลัมปี สกิน ระบาด เมื่อหันไปทดลองปลูกข้าวโพดหรือฟักเขียวก็ไม่ได้ผลผลิตเพราะไม่มีน้ำ ประกอบเมื่อทดลองขุดเจาะบ่อบาดาลก็พบปัญหาดินเค็ม ส่งผลทำให้น้ำเค็มไม่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ หน่วยงานท้องถิ่นได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นว่า จะประสานกรมทรัพยากรน้ำให้เข้ามาวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ก่อนดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเค็ม และให้ประชาชนมีน้ำใช้จนกว่าฝนจะตก

สำหรับ ต.โนนทองหลาง ประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมา 2-3 ปีแล้ว ความหวังของชาวบ้านที่นี่คือน้ำฝนและน้ำใต้ดิน เพราะไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือเขื่อนที่จะช่วยจัดสรรน้ำมา ทำให้ต้องพึ่งพาระบบประปาบนดินซึ่งก็ต้องผ่านการขุดเจาะบ่อ และหากในภาวะฝนทิ้งช่วง ก็จะกลับมาเจอภาวะภัยแล้งเช่นเดิมอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ

แชร์