เครื่องหมายอัศเจรีย์

น้ำเขื่อนลุ่มเจ้าพระยาน้อยทุบสถิติ

ข้อมูลปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ จากช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตก แต่เป็นการตกพื้นที่ท้ายเขื่อน หรือตกเหนือเขื่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ปริมาณน้ำทั้งการกักเก็บและใช้การได้ ต่ำสุดในรอบ 6 ปี

เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณน้ำใช้การได้ 769.64 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ปริมาณน้ำใช้การได้  782.78 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ปริมาณน้ำใช้การได้ 220.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ปริมาณน้ำใช้การได้ 51.31 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5

ส่วนปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก รวมแล้วประมาณ 1,824 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่เกิดปัญหาวิกฤตน้ำแล้งอยู่ที่ 1,852 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การประมาณความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง และช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร และระบบนิเวศ มากถึง 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการกักเก็บน้ำเพิ่ม 10,243 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งเวลาที่เหลือ 2 เดือนหากฝนยังน้อยไม่มีน้ำเติมในเขื่อน จะส่งผลให้น้ำต้นทุนที่จะใช้ในฤดูแล้งปีหน้าน้อย น้ำใช้ในการเพาะปลูก การเกษตรจะน้อยลงซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิชาการน้ำหลายคนเป็นกังวล และอาจเห็นภาพของการประกาศขอความร่วมมืองดการทำนา รวมถึงมีการแย่งน้ำเหมือนปี 2562 – 2563 นอกจากจะเจอวิกฤตโควิด-19 ชาวนาอาจจะต้องเจอกับภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก

แชร์