Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

ประเทศไทย อยู่อันดับที่เท่าไร ของประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ?

ไทย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 78

4 ธันวาคม คือ วันสิ่งแวดล้อมไทย วันนี้จะพาไปดูว่า ทำไมประเทศไทย จึงถูกจัดอันดับที่ 78 จาก 180 ประเทศ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยเยลในหัวข้อ “ประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ปี 2020 โดยมีการให้คะแนนจาก 32 ตัวชี้วัดด้วยกัน เช่น คุณภาพของอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ การบริหารจัดการขยะ

เมื่อลงรายละเอียดในรายงานฉบันนี้ ยังให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นยังอยู่อันดับท้ายๆ ในหลายหัวข้อ อย่างในหัวข้อการระบบนิเวศ (ecosystem services) เราอยู่ที่อันดับที่ 140 ซึ่งตกมากว่า 8 อันดับเหมือนเทียบกับเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

นอกจากนี้ยังมี ที่น่าสนใจ การจัดการระบบนิเวศ (ecosystem services) ที่ประเทศไทย อยู่ที่อันดับที่ 140 ซึ่งการชี้วัดเรื่องนี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด คือ
1.การสูญเสียต้นไม้
2.การสูญเสียพื้นที่ทุ่งหญ้า
3.การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ
โดยประเด็น พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะเมื่อดูการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 10 ปี ประเทศไทยตกลงมา 71.7 อันดับ

ขณะที่หัวข้อ อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เป็นอาชีพหลักของประเทศไทย พบว่าการจัดการไนโตรเจน เราอยู่ที่อันดับที่ 117 ของโลกและ ลดอันดับลงมา 6.9 อันดับ ในรอบ 10 ปี

อยู่แค่ 1 ตัวชี้วัดที่ประเทศไทยได้ที่ 1 ของโลกและคะแนนเต็ม 100 ก็คือการปล่อยมลพิษ SO2 หรือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซตัวนี้

สำหรับการรายงานนี้น่าจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ควรให้ความสนใจอะไรบ้าง เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อันดับโลกของประเทศไทย ขึ้นมา 4 อันดับจากปี 2019

ข้อมูลการให้คะแนนจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่นคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ที่วัดเรื่องอากาศ สุขาภิบาลและน้ำดื่ม การจัดการขยะและของเสีย , ความอุดมมบูรณ์ของระบบนิเวศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และที่อยู่อาศัย

พื้นที่ชุ่มน้ำ ในระยะเวลา 10 ปี จากประเทศไทยอยู่อันดับที่ 45 ตกลงมา 71.7 เป็นอันดับที่ 147

แชร์