Thailand Web Stat Truehits.net

รายงานสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยวันที่ 6 ต.ค.64

ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

• ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% อุณหภูมิอยู่ที่ 25 – 36 องศาเซลเซียส

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% อุณหภูมิอยู่ที่ 25 – 35 องศาเซลเซียส

• ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% อุณหภูมิอยู่ที่ 25 – 33 องศาเซลเซียส

พื้นที่เฝ้าระวังจากฝนตกหนัก จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

• ภาคกลาง กรุงเทพฯ ปริมลฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% อุณหภูมิอยู่ที่ 26 – 35 องศาเซลเซียส

พื้นที่เฝ้าระวังจากฝนตกหนัก จ. พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพปริมณฑล

• ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนอง 70% อุณหภูมิอยู่ที่ 25 – 34  องศาเซลเซียส

พื้นที่เฝ้าระวังจากฝนตกหนัก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ในช่วงวันที่ 7-10 ต.ค.กอนช.ประกาศพื้นที่ต่อไปนี้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงอีก 30-50 ซม. ได้แก่ จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง