เครื่องหมายอัศเจรีย์

สาเหตุเรือขยะล่ม เพราะธรรมชาติ หรือ ฝีมือมนุษย์?

นอกจากคลื่นลมจะเป็นสาเหตุของเรือล่มในครั้งนี้  อีกหนึ่งปัจจัยคือ การเอารถบรรทุกพ่วง ลงเรือเฟอร์รี่ ซึ่งรถมีความสูง พอเรือโดนคลื่นซัด โมเมนตัมที่อยู่สูงทำให้ รถเกิดการเคลื่อนที่ ถูกเหวี่ยงไปฝั่งตรงข้ามของคลื่น พอรถทั้ง 3 คัน ไปกองอยู่ด้านเดียวกันสุดท้ายก็ทำให้เรือพลิก

แต่หากย้อนกลับไป สาเหตุที่แท้จริง มีจุดเริ่มต้นมาจาก ปัญหาขยะสะสมในพื้นที่เกาะสมุย ที่มีมากกว่า 300,000  ตัน ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เทศบาลนครสมุย ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยกัน 4 วิธี ให้ประชาคมลงมติ

เพราะธรรมชาติ 1
วิธีที่ 1 : เผาขยะมูลฝอย วันละ 300 ตัน เพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยใช้เงินลงทุน 970 ล้านบาท  ค่าดำเนินการบำรุงรักษา 2,400 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี
เพราะธรรมชาติ 2
วิธีที่ 2 : เชิงกลชีวภาพ  งบลงทุน 130 ล้านบาท ค่าดำเนินการบำรุงรักษา 1,600 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แต่วิธีนี้ยังมีมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลงเหลืออยู่ ต้องใช้พื้นที่ในการฝังกลบ
เพราะธรรมชาติ 3
วิธีที่ 3 : ฝังกลบเชิงวิศวกรรม เป็นวิธีที่ทางเทศบาลนครสมุยใช้มาก่อน งบลงทุน 490 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แต่วิธีนี้จะสามารถฝังกลบขยะได้อีกแค่ 30,000 ตัน เพราะไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้
วิธีที่ 4 : ขนขยะมูลฝอยนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบนอกพื้นที่  ค่าดำเนินการ 153 ล้านบาท ต่อขยะ 1 แสนตัน ระยะเวลา 600 วัน

ผลการทำประชาคมของชาวบ้าน ส่วนใหญ่ลงความเห็นเลือกวิธีที่ 4 คือการขนขยะออกไปกำจัดนอกพื้นที่ แม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงจากชาวบ้านบางกลุ่มว่าวิธีนี้อาจจะเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม

แชร์