เครื่องหมายอัศเจรีย์

อีสานแล้งราคาข้าวตกต่ำนำ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” เข้าแก้ปัญหา

พื้นที่นากว่า 1 หมื่นไร่ ของ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงวันนี้ ยังไม่มีฝนตกลงมาเพียงพอที่จะมีน้ำใช้ในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว จึงทำให้ข้าวที่ปลูกไว้ จำนวน 11 ไร่ จากทั้งหมด 22 ไร่ ได้รับความเสียหาย หรือหากมีผลผลิตก็จะไม่สมบูรณ์เต็มที่ และเมื่อเกี่ยวข้าวมาก็ต้องเผชิญกับปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำจนกลายเป็นวิกฤตซ้ำซ้อน

ธนาคารน้ำใต้ดิน คือหนึ่งในแนวคิดที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ปรับรูปแบบการเพาะปลูก จากการทดลองพบว่า สามารถช่วยให้มีน้ำกักเก็บในช่วงแล้ง และช่วยให้ต้นข้าวที่อยู่นอกเขตชลประทานเจริญเติบโตได้แม้ต้องประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ซึ่งการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จะแตกต่างจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเพราะใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม น้ำขัง หรือจุดรวมของน้ำ เพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปในชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้ นอกจากนี้ยังพยายามแนะนำให้เกษตรกรทำไร่นาแบบผสมผสานควบคู่ และนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงสภาพดินเค็มซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญของเกษตรกรในภาคอีสาน

แม้ว่าจะมีแนวทางเบื้องต้นมาให้แต่เสียงสะท้อนจากชาวนาส่วนใหญ่ กลับบอกว่าการจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้นั้น ต้องอาศัยเงินทุนในการเริ่มต้นโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรก็มีหนี้สินเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงวอนหน่วยงานรัฐเข้ามาให้ความรู้ และวางแผนเริ่มต้นให้อย่างเป็นระบบเพื่อที่เกษตรกรจะสามารถต่อยอดพึงพาตัวเองได้

แชร์