เครื่องหมายอัศเจรีย์

เปิดประเทศวันแรก คาดมีนักท่องเที่ยวกว่า 5,745 คน

นานกว่า 2 ปี หลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2564 นับเป็นวันแรกที่ประเทศไทยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว 63 ประเทศ อย่างเป็นทางการ โดยไม่ต้องกักตัว โดยนำร่องท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดพื้นที่ควบคุมพิเศษสีฟ้า คือ กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่ ที่มีการอนุให้ดื่มและจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพื้นที่ กทม.สามารถจำหน่ายสุราได้ถึงเวลา 21.00 น.เท่านั้น

ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า เที่ยวบินขาเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1-5 พ.ย. มีการจองบัตรโดยสารเที่ยวบินขาเข้าประเทศ 15,037 คน และขาออกนอกประเทศ 6,279 คน โดยวันที่ 1 พ.ย. มีผู้เดินทางเข้าประเทศจำนวน 5,745 คน, วันที่ 2 พ.ย. จำนวน 5,331 คน, วันที่ 3 พ.ย. จำนวน 3,893 คน, วันที่ 4 พ.ย. จำนวน 5,154 คน และ วันที่ 5 พ.ย. จำนวน 5,137 คน ซึ่งรวมทั้งหมด 5 วัน มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 21,316 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก โดยมีปลายทางที่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือภูเก็ต และ เชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้โดยสารยังคงต้องเดินผ่านจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ หากอุณภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือเข้าเกณฑ์ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ และกักกันโรค จะกันผู้โดยสารไปดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ถ้าอุณภูมิไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส เข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

แชร์