Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

เฝ้าระวังระดับน้ำใน จ.พระนครศรีอยุธยา

ฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง ส่งผลให้มีน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำสายหลักต่าง ๆ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้นในเกณฑ์ประมาณ 1,300 – 1,400 ลบ.ม./วินาที มีการตัดยอดน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งรวม 400 ลบ.ม./วินาที และควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 800 – 1,200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ตลิ่งต่ำบริเวณริมแม่น้ำน้อย ตั้งแต่บริเวณ ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 เมตร ในช่วงวันที่ 13 – 16 กันยายน 2564

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมกับบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,200 ลบ.ม./วินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่วนระดับน้ำแม่น้ำยม ยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว (แม่น้ำยมสายเก่า) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกหนัก และมีน้ำจาก จ.สุโขทัย เข้ามาสมทบทั้งแม่น้ำยม และ แม่น้ำยมสายเก่า หรือคลองบางแก้ว และในส่วนลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน ทั้งแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำวังทอง และแม่น้ำชมพู มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้กรมชลประทานต้องใช้แผนบริหารจัดการน้ำ โดยผันน้ำแม่น้ำยมบางส่วนจากสุโขทัย เข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่า ลงพื้นที่หน่วงน้ำทุ่งบางระกำโมเดล และผันออกทางคลองผันน้ำยมน่าน ไปลงแม่น้ำน่าน ที่ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อพร่องน้ำในแม่น้ำยม 

ทั้งนี้ ในส่วนการระบายน้ำของเขื่อนหลัก ได้ปิดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ ลดการระบายเหลือวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำ ลดผลกระทบท้ายเขื่อน  เพื่อให้แม่น้ำน่านสามารถรองรับน้ำจากแม่น้ำยม และแม่น้ำวังทอง ได้อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรับมือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหาย เนื่องจากมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นและอาจเกิดน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง ส่วน อ.ชาติตระการ อ.นครไทย ได้ใช้มิสเตอร์เตือนภัย คอยเฝ้าระวัง ดินไหล โคลนถล่ม จากฝนตกสะสมอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์