เครื่องหมายอัศเจรีย์

กทม.- ปทุม- นนท์ เฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาสูงเพิ่ม 7-10 ต.ค.นี้

หลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,775 – 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไหลผ่านเขื่อนพระรามหกสูงสุดในอัตรา 762 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

กองอำนวยการน้ำแห่งขาติ คาดว่าในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ปริมาณน้ำจะไหลหลากรวมกันผ่าน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเกณฑ์สูงสุด 3,050 – 3,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะไหลออกสู่อ่าวไทย ในช่วงวันที่ 7-10 ตุลาคม 2564 ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 30-50 เซนติเมตร โดยพื้นที่ ที่ควรเฝ้าระวังประกอบด้วย

1. จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

2. กรุงเทพมหานคร บริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำล้นคันป้องกันน้ำริมแม่น้ำของกรุงเทพมหานคร ยกเว้นบริเวณที่ไม่มีระบบคันป้องกันริมแม่น้ำ

ขอให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร รวมถึงเสริมคันกั้นน้ำบริเวณที่มีระดับคันกั้นต่ำ

แชร์