เครื่องหมายอัศเจรีย์

เลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมภาคอีสาน

จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคอีสาน ส่งผลให้ถนนหลายสาย ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรได้  โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ได้รวบรวมเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่จะใช้เส้นทาง สัญจรในช่วงวันหยุดยาวนี้ เพื่อเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว  

แชร์