เครื่องหมายอัศเจรีย์

แม่น้ำท่าจีนหลากท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,182 ไร่

สถานการณ์ในลุ่มแม่น้ำท่าจีน  ระดับน้ำท่าหลายพื้นที่เริ่มล้นตลิ่งไหล เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำแล้ว รวมถึงพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายกว่า 2,182 ไร่

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจุดสุดท้ายของ จ.สุพรรณบุรี ต่างได้รับความเดือนร้อนถูกน้ำท่วม ซึ่งวันนี้ (20 ต.ค 64) ที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก สามารถวัดระดับน้ำท่าเมื่อเวลา 11.00 น. พบว่าจุดดังกล่าวน้ำล้นตลิ่งไปแล้วประมาณ 1 เมตร  ส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนแล้ว 

จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจาก จ.สุพรรณบุรี พบว่าหลายแห่งระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงเกือบล้นตลิ่ง โดยเฉพาะ อ.บางเลน ที่มีบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายแล้ว 12 ตำบล  นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จึงประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วม ซึ่งรวมถึง อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนด้วย

นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและปลูกพืชไร่ เช่น พริก ได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมขังแล้วประมาณ 2,182 ไร่  ซึ่งหลังจากนี้ทางหน่วยงานราชการต้องเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนลงสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดก่อนที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงในช่วงปลายเดือนนี้ และหากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนลดลงจึงจะสามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่เกษตรของประชาชนได้

แชร์