เครื่องหมายอัศเจรีย์

แม่สาย  เมืองแห่งภัยพิบัติ

ทำไม ? ต้องเรียกว่า “แม่สาย เมืองแห่งภัยพิบัติ”    

นั่นก็เพราะว่าในรอบ 10 – 20 ปี ที่ผ่านมา  “อ.แม่สาย”  ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในเกือบทุกด้าน  และส่วนใหญ่เป็นภัยพิบัติข้ามพรมแดน  ทั้งในเรื่องของ  ฝุ่นข้ามพรมแดน  น้ำท่วมข้ามพรมแดน  ดินสไลด์  หินถล่ม  น้ำป่าหลาก  และแผ่นดินไหว

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ  จะพาผู้อ่านทุกคนลงพื้นที่ไปสำรวจอำเภอแม่สายพร้อมกัน  ว่าในแต่ละพื้นที่มีภัยพิบัติอะไรกันบ้าง ?

เริ่มต้นที่แรกเราลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย  พาไปดูบริเวณแม่น้ำสาย  ที่อยู่ด้านหลังของตลาดสายลมจอย  ซึ่งเป็นแม่น้ำด่านพรมแดนทางธรรมชาติที่กั้นระหว่างไทยกับเมียนมา  ต้นน้ำอยู่ในประเทศเมียนมา หลังจากนั้นจะไหลผ่านประเทศไทยระหว่างอำเภอแม่สายกับแขวงท่าขี้เหล็กแล้วก็ไปรวมกับแม่น้ำรวกภายในอำเภอแม่สาย  ก่อนจะไหลรวมเข้ากับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสน   

ก่อนหน้านี้หากระดับน้ำในแม่น้ำสายขึ้นสูง ก็จะเข้าท่วมพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายบ้าง  แต่ในเดือนสิงหาคม 2565  ฝนตกหนักในประเทศเมียนมา และประเทศไทย  ทำให้น้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันตั้งตัว  จนทะลักเข้าท่วมพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด  ถือเป็นน้ำท่วมหนักสุดในรอบ 30 ปี

(แม่น้ำสายพรมแดน ไทย-เมียนมา)
(ร่องรอยของความเสียหาย บริเวณต้นทางของแม่น้ำสาย ที่อยู่ในเทศบาลตำบลแม่สาย  แม่จะมีสัญญาณแจ้งเตือน แต่ก็ไม่สามารถแจ้งได้ทัน เพราะมวลน้ำมาเร็วและแรง)

(ร่องรอยของความเสียหาย บริเวณต้นทางของแม่น้ำสาย ที่อยู่ในเทศบาลตำบลแม่สาย  แม่จะมีสัญญาณแจ้งเตือน แต่ก็ไม่สามารถแจ้งได้ทัน เพราะมวลน้ำมาเร็วและแรง)

(เส้นแดงที่มีการขีดไว้ ซึ่งเป็นระดับของน้ำที่ท่วมสูงในเดือนสิงหาคม 2565  จากแม่น้ำสาย ที่ทะลักเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย และตลาดสายลมจอย อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
(เส้นแดงที่มีการขีดไว้ ซึ่งเป็นระดับของน้ำที่ท่วมสูงในเดือนสิงหาคม 2565  จากแม่น้ำสาย ที่ทะลักเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย และตลาดสายลมจอย อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
(จุดฟันหล่อของเส้นแม่น้ำสาย เทศบาลตำบลแม่สาย ทำได้เพียงแค่นำถุงบิ๊กแบ็คบรรจุทรายมาวางกั้นเพื่อชะลอน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่)
(จุดฟันหล่อของเส้นแม่น้ำสาย เทศบาลตำบลแม่สาย ทำได้เพียงแค่นำถุงบิ๊กแบ็คบรรจุทรายมาวางกั้นเพื่อชะลอน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่)

แม่น้ำสาย.. ไหลต่อไปยังอีก 2 ตำบล

จุดที่สอง เป็นเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำแม่น้ำสาย ต่อจากเทศบาลตำบลแม่สาย  ในเดือนสิงหาคม 2565  ปริมาณน้ำแม่น้ำสายที่มาอย่างรวดเร็วและรุนแรง เทศบาลแม่สายไม่สามารถต้านได้  ปริมาณน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่ตำบลแม่สายมิตรภาพ  ซึ่งในขณะนั้นทำได้เพียงแค่นำถุงบิ๊กแบ็คมาวางกั้นน้ำไว้  แต่ด้วยปริมาณน้ำที่ไหลมาอย่างต่อเนื่องได้ไหลทะลักไปยังพื้นที่ตำบลเกาะช้าง  อีกทั้งตำบลเกาะช้างยังโดนผลกระทบจากแม่น้ำรวกอีกด้วย จึงยิ่งทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง

(ภาพของตลิ่งแม่น้ำสาย ที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลเกาะช้าง ถูกกระแสน้ำกัดเซาะกินเข้าพื้นที่ฝั่งประเทศไทย  โดยที่ประเทศไทยไม่สามารถสร้างเขื่อนถาวร เพื่อป้องกันได้  ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นห่วงว่าหากน้ำท่วมและกัดเซาะพื้นที่ทุกปีก็จะทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนไปให้กับประเทศเมียนมา ที่ถือครองพื้นที่แม่น้ำสาย)
(ผลกระทบของการกัดเซาะจากน้ำท่วม  เริ่มกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ในตำบลเกาะช้าง)
(หน่วยงานในพื้นที่ทำได้เพียงการนำเศษหิน เศษปูน มาถามไว้เพื่อลดการกัดเซาะพื้นที่ของน้ำ  เพื่อปกป้องพื้นที่ไว้)

ฝุ่นควันข้ามแดน..ทำให้เกิด PM 2.5

ในอำเภอแม่สาย… ยังมีปัญหาของเรื่องฝุ่นควันที่นอกจากจะเจอกับฝุ่นควันจากการเผาในประเทศ ทั้งพื้นที่การเกษตร และไฟป่า  ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  ยังต้องเจอกับปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดน ที่เกิดจากการเผาในประเทศเมียนมา  ทำให้ในช่วงเดียวกันอำเภอแม่สาย ก็จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นทั้งสองด้าน กลายเป็นปัญหาสะสมที่ยังไม่สามารถแก้ได้

(ส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่นควัน ทำให้นักท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจลดลง)

ดินสไลด์ – หินถล่ม – น้ำป่าไหลหลาก  ภัยพิบัติประจำฤดูฝน

หลายตำบลในอำเภอแม่สาย  จะเป็นพื้นที่เขาสูง  ทำให้ในช่วงหน้าฝนมักเกิด  ดินถล่ม  – ดินสไลด์หินถล่ม   เนื่องด้วยเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ชั้นดินอิ่มตัว จนเกิดการเลื่อนไถลของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาตามแรงโน้มถ่วง  ….ทุกปีเราจึงมักจะได้ยินข่าวว่าดิน หิน หรือโคลน  ไหลลงมาทับบ้านเรือน หรือปิดขวางทาง ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้  และหากในช่วงนั้นเกิดฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก สร้างผลกระทบเพิ่มขึ้นอีก

(อำเภอแม่สาย มีภูเขาสูง  จึงทำให้เกิดดินสไลด์ – ดินถล่ม – หินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงฤดูฝน)

แผ่นดินไหว ยังต้องเฝ้าระวัง

โดยรอบอำเภอแม่สาย จะมี 4 รอยเลื่อนทรงพลัง ที่มีผลให้เกิดแผ่นดินไหว  ได้แก่  รอยเลื่อนแม่อิง จ.เชียงราย, รอยเลื่อนแม่จัน จ.เชียงราย,  รอยเลื่อนน้ำมา ประเทศเมียนมา  และรอยเลื่อนแม็งซิง  ประเทศจีน   ซึ่งหากรอยเลื่อนเหล่านี้เกิดการเคลื่อนตัว อำเภอแม่สาย  ก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนไปด้วย จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับจุดศูนย์กลางที่เกิด  โดยที่ผ่านมาแผ่นดินไหวที่หนักที่สุดใน อ.แม่สาย เกิดขึ้นในปี 2511 และ ปี 2557   และล่าสุดในปี 2565 ที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนถึงอำเภอแม่สาย

แชร์