Thailand Web Stat Truehits.net

2 องศา

ร่วมเรียนรู้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงวิกฤตโลกร้อน สะท้อนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมพาเยาวชนกลุ่มเป้าหมายไปทดลองทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ค้นหา ตามล่าคำตอบ เรียนกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น.

ALTV ช่องหมายเลข 4

2 องศา : EP.10 Waste to Worth

2 องศา : EP.9 “เผย-แพร่-ผ้า”

2 องศา : EP.8 เพ(ร)าะแตนแบนเคมี

2 องศา : EP.7 ชุบชีวิตเสื้อผ้า ลดขยะแฟชั่น

2 องศา : EP.6 Food rescue ปฏิบัติการพิทักษ์อาหาร

2 องศา : EP.5 หนังสั้น ณ บางกระเจ้า

2 องศา : EP.4 ฮาวทูทิ้ง

2 องศา : EP.3 สีสันโลกสร้าง

2 องศา : EP.2 Our Land ดินแดนของพวกเรา

2 องศา : EP.1 Our Land ดินแดนของพวกเรา

ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว