เครื่องหมายอัศเจรีย์

รู้จักเรา

โลโก้ ศูนย์พัฒนาสื่อสารด้านภัยพิบัติ แนวตั้ง

ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร

ด้านภัยพิบัติ

Disaster Communication Development Center

จากโต๊ะข่าวด้านภัยพิบัติประจำสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับความสำเร็จจากการลงพื้นที่รายงานข่าวอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อปี 2554 นำมาสู่การพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนด้านการรายงานข่าวภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2560 พัฒนาสู่การเป็น ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ มุ่งเน้นรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญ เนื่องจากบทบาทของสื่อมวลชนในการรับมือภัยพิบัติ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนในการเตรียมตัวและเฝ้าระวัง ลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมไทย

VISION

วิสัยทัศน์

เครื่องหมายอัศเจรีย์

MISSION

พันธกิจ

OUR TEAM

ทำเนียบบุคลากร

สุรชัย ปานน้อย

Add Your Heading Text Here

บุณยานุช อุณณะ

Add Your Heading Text Here

สุดใจ จันทร์มา

Add Your Heading Text Here

พชรวรรณ ทองประไพ

Add Your Heading Text Here

พัชร เครือเสนา

Add Your Heading Text Here

อุรัสยา แย้มนุ่น

Add Your Heading Text Here

พันธุ์พิงค์ อินสันทราย

Add Your Heading Text Here

ธนะภูมิ ชาญประไพ

Add Your Heading Text Here

เกียรติศักดิ์ ยอดสุรางค์

Add Your Heading Text Here

ธีระชัย รัตนวิจิตร

Add Your Heading Text Here