เครื่องหมายอัศเจรีย์

อย. ยืนยัน “ปลากระป๋อง” ทานได้ ! ไร้เชื้อโควิด-19

อย.ยืนยันปลากระป๋อง ผ่านความร้อน 100 องศาเซลเซียส ไร้โอกาสปนเปื้อนโควิด-19 หลังโรงงานยอมรับแรงงานข้ามชาติติดเชื้อ ล่าสุด สอบสวนพร้อมกักตัวแล้ว

หลังจากบริษัท พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตปลากระป๋อง ตั้งอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ออกแถลงการณ์ยอมรับมีแรงงานข้ามชาติในโรงงาน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จำนวนหนึ่ง ขณะนี้ได้สอบสวนและกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับการบริโภคปลากระป๋องว่า จะไม่มีความปลอดภัย

เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนยันว่า ปลากระป๋องไม่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน ผู้บริโภควางใจได้ เพราะในกรรมวิธีการผลิตต้องผ่านความร้อนตามที่ อย.กำหนด ไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส เพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ฉะนั้นเชื้อโควิด-19 จะถูกกำจัดหมดไปด้วย ส่วนขั้นตอนการบรรจุลงกระป๋อง เป็นกรรมวิธีโดยเครื่องจักร ไม่มีมือคนสัมผัส แม้ในช่วงแรกของกรรมวิธีการผลิตจะต้องใช้แรงงานคนก็ตาม

ส่วนผู้บริโภคที่กังวลว่า ภายนอกของกระป๋องบรรจุอาจมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ระหว่างการขนส่ง รองเลขาธิการ อย. แนะนำว่า ให้เช็คทำความสะอาดก่อนเพื่อความปลอดภัย รวมถึงก่อนเลือกซื้อ ควรตรวจดูเลข อย. , ชื่อผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปี ที่ผลิต, วันหมดอายุ,   ส่วนประกอบ, น้ำหนัก และควรเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวยืนยันเช่นกันว่า ปลากระป๋องในโรงงานดังกล่าวสามารถบริโภคได้ เพราะโรงงานผลิตมีมาตรการฆ่าเชื้อโรคผ่านความร้อนและมีการบรรจุภัณฑ์อย่างดี ส่วนจุดที่พบการติดเชื้อในโรงงาน จะมีการแยกคนงานออกและทำความสะอาด

แชร์