เครื่องหมายอัศเจรีย์

เด็กติดโควิด-19 ระลอกใหม่ 5 ราย ยังไม่มีรายงานเสียชีวิต อายุต่ำสุด 7 เดือน

ตั้งแต่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ประกาศว่าไทยเข้าสู่การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 63 พบว่า ในระลอกนี้มีเด็กป่วยจากการติดเชื้อเช่นเดียวกับระลอกแรก สาเหตุหลัก ๆ มาจากการสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว สถิติดังนี้

  • 22 ธ.ค. 2563 ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 7 เดือน ซึ่งเดินทางไปมากับแม่ใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  • 24 ธ.ค. 2563 ผู้ป่วยเด็กชาย อายุ 5 ปี อ.เมือง จ.ชัยนาท
  • 27 ธ.ค. 2563 ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 1 ปี 10 เดือน เป็นลูกสาวของพ่อค้าอาหารทะเล จ.นครนายก
  • 30 ธ.ค. 2563 ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 4 ปี กรุงเทพฯ
  • 1 ม.ค. 2564 ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 1 ปี 3 เดือน ติดจากย่า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานเด็กในประเทศไทยเสียชีวิตจากการติดโควิด-19

ขณะที่ทั่วโลกมีเด็กป่วยจากโควิด-19 จำนวนมาก โดยเฉพาะสหรัฐฯ พบติดเชื้อมากกว่า 1.6 ล้านราย (ข้อมูล ณ ธ.ค.63) หรือร้อยละ 12.2 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศ

ผศ.ดร.คณิสส์  เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้คำแนะนำไว้ในบทความ เรื่อง ดูแลเด็กอย่างไรในช่วงโควิด-19 ถึงการป้องกันการนำเชื้อจากนอกบ้านมาสู่ลูก ว่าจะต้องงดนำบุคคลภายนอกหรือญาติพี่น้องเข้าพบเด็ก ๆ ในบ้าน หากคนในบ้านมีความจำเป็นต้องไปทำธุระนอกบ้าน ไปทำงาน หรือภารกิจใด ๆ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงพยาบาล หรือสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท

และเมื่อกลับบ้านให้รีบล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า แยกซักจากเสื้อผ้าเด็กและอาบน้ำทันที แยกชาม ช้อน แก้วน้ำ ของใช้อื่น ๆ โดยไม่ใช้ร่วมกับเด็ก และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสกับคนในครอบครัว

แชร์