เครื่องหมายอัศเจรีย์

อัปเดต! เดินทางข้ามจังหวัดช่วงนี้ ต้องทำอย่างไร !!!

แม้จะไม่มีมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด แต่ก็มีการเน้นย้ำขอให้ลดการเดินทาง ขณะที่หลายจังหวัดมีมาตรการเคร่งครัด ถึง 1 ก.พ. 64 แบ่งเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง โดยแต่ละพื้นที่นอกจากจะมีมาตรการตามประกาศผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามประกาศจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

โดย พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้ง 5 ข้อ

1. ตรวจวัดอุณหภูมิ / สังเกตอาการ

2. สอบถามเหตุผล การเดินทาง

3. เปิดใช้งานแอปฯ หมอชนะ

4. ผ่านด่านตรวจคัดกรอง และมีเอกสารแสดงตน รับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น (ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดกำหนด) สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอ อบจ. อบต. เทศบาลเมือง  รพสต. หรือ สสจ.

5. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งหมด 4 ข้อ คือ

1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ

2. สอบถามเหตุผล การเดินทาง

3.เปิดใช้งานแอปฯ หมอชนะ 

4. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

ส่วน พื้นที่เฝ้าระวัง 49 จังหวัด ได้แก่  กระบี่ กาฬสินธุ์  กำแพงเพชร  ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง  นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปัตตานี พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิ / สังเกตอาการ และแจ้งเหตุผลในการเดินทาง

                 เพื่อให้การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปตามข้อกำหนดฯ จะมีการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักและทางรอง จัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นกรณีมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และอาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

ตัวอย่าง เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จัดหวัดควบคุมและเข้มงวด

แชร์