Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

‘เปียโน’ นางงาม สู่ ‘อัศวินเสื้อกาวน์’ หยุดโควิด-19

ด้วยหวังว่าจะเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการหยุดยั้งเชื้อร้าย ‘โควิด-19’

นั่นจึงทำให้ ‘เปียโน’ เสกสรรค์ อาการส Miss LGBT Thailand 2020 ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะ ‘นักเทคนิคการแพทย์’ เป็นจิตอาสาเจ้าหน้าที่ตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งเธอได้ทำมาตั้งแต่เกิดการระบาดใหม่ ๆ จวบจนวันนี้ร่วมกว่า 1 ปีแล้ว และเคยตรวจมากที่สุด 1,200 คน ตามคลัสเตอร์ต่าง ๆ

เปียโน บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นการเข้ามาทำงานจิตอาสากับ DXC Online ว่า ปกตินักเทคนิคการแพทย์จะทำงานเฉพาะในห้องแล็ป ต่อมาได้มีโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา จึงเกิดความสนใจและสมัครเข้ามาทำงานด้านนี้ ซึ่งในระยะแรกไม่คิดว่าจะเป็นจิตอาสาประจำ จนเมื่อได้มีโอกาสทำไปเรื่อย ๆ ในช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก ก็เลยเกิดความชื่นชอบขึ้นมาจริง ๆ

เสกสรรค์ อาการส ในชุด PPE ขณะปฏิบัติหน้าที่ ‘จิตอาสา’ ตรวจโควิด-19

โดยสิ่งที่ยากที่สุดในการทำหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 คือ ความเสี่ยง  เพราะบุคลากรทางการแพทย์อยู่ด่านหน้า ทำให้มีโอกาสรับเชื้อไวรัสได้โดยตรง และสำหรับเปียโนยังคิดว่า การใส่ชุด PPE และหน้ากาก N95 ยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรค เพราะเมื่อใส่แล้วจะรู้สึกอึดอัด ไม่ค่อยมีออกซิเจน อีกทั้งยังเกิดความร้อน บางครั้งหน้ากาก N95 บาดใบหน้าจนเกิดบาดแผล แต่ในเมื่อเราเข้ามาทำงานด้วยความเสียสละ เราจึงมองข้ามความสวยความงามเหล่านั้นไป เพราะการทำอะไรเพื่อสังคม ย่อมต้องแลกมาด้วยความอดทน  

“เปียโนเคยเจอปัญหาเล็บหัก นิ้วล็อก และหนักมากที่สุด คือ เรานอนกระตุก เพราะเกิดจากภาวะขาดออกซิเจน มีภาวะโทรม ดังนั้นจึงต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น”

เปียโน ยังชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับโควิด-19 ว่าเป็นบุคลากรที่ควรได้รับการยกย่องมากที่สุด เพราะมีความเสียสละ จึงถือว่าทุกคนเป็นอัศวินเสื้อกาวน์ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ล้วนมีส่วนในการช่วยทำงานเพื่อยับยั้งไวรัสร้ายชนิดนี้ทั้งสิ้น

ในขณะที่ตัวของเธอ ย้ำกับเราว่า การเป็นนางงามเป็นเพียงความฝันและประสบความสำเร็จแล้ว แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ การใช้ความเป็นนางงามที่พ่วงด้วยอาชีพนักเทคนิคการแพทย์ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตอย่าง โควิด-19 นั่นเอง

เสกสรรค์ อาการส Miss LGBT Thailand2020

เสกสรรค์ อาการส ขณะปฏิบัติหน้าที่ ‘จิตอาสา’ ตรวจโควิด-19

แชร์