Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

โรคที่พบบ่อยในเรือนจำ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน กลายเป็นอีกคลัสเตอร์ใหญ่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

จากการเเถลงของ ศบค. ณ วันที่ 17 พ.ค. 2564 ระบุผลการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 12-16 พ.ค. 2564 พบมีผู้ต้องขังติดเชื้อแล้ว 10,748 คน จากการปูพรมใน 8 เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ติดเชื้อ 3,929 คน จากจำนวนตรวจ 6,469 คน ส่วน เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ทัณฑสถานหญิงกลาง เเละทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง มีผู้ติดเชื้อรวม 6,749 คน จากจำนวนตรวจ 14,429 คน, เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ติดเชื้อ 22 คน จากจำนวนตรวจ 798 คน และเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อ 48 คน จากจำนวนตรวจ 2,661 คน

ทั้งนี้ ความเป็นจริง การป่วยไข้ใน ‘เรือนจำ’ ไม่ได้มีเพียงแค่ ‘โควิด-19’ เท่านั้น แต่ยังมีโรคจากการเจ็บป่วยอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย

เมื่อปี 2561 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้เผยแพร่งานวิจัย “ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ” โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดระบบบริการสุขภาพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทันฑสถาน และสำรวจสถานะสุขภาพความป่วยไข้ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในเรือนจำที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขัง

DXC Online คัดสรรบทสรุปข้อค้นพบในการวิจัย บางช่วงบางตอนมานำเสนอ พบว่า ผู้ต้องขังกว่า 3 ใน 4 จากการดำเนินการในเรือนจำและทัณฑสถาน 8 แห่ง มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดหลัง ปวดเอว โดยเฉพาะในเรือนจำขนาดใหญ่ที่มีผู้ต้องขังแออัด บางแห่งมีพื้นที่เพียงนอนตะแคงเท่านั้น ขณะที่บางแห่งต้องผูกเปลนอน กว่าครึ่งเคยเป็นโรคผิวหนัง เช่น หิด ผื่นคัน กลากเกลื้อน อีกทั้งผู้ต้องขังร้อยละ 44 เคยมีอาการปวดหัวบ่อย ๆ ขณะที่ 1 ใน 3 เคยนอนไม่หลับ เครียด คิดมาก และเมื่อเปรียบเทียบโรคและความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังระหว่างหญิงและชาย ยังพบว่า ผู้ต้องขังหญิงป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ สูงกว่าผู้ชาย รวมถึงโรคติดต่ออย่าง HIV ก็สูงกว่าผู้ชายเช่นกัน ขณะที่ผู้ชายมักมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคผิวหนัง เช่น หิด กลากเกลื้อน และวัณโรค สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง และข้อมูลที่น่าสนใจ คือ พบการอักเสบและติดเชื้อของอวัยวะเพศชาย เนื่องจากการตกแต่งอวัยวะเพศ

จากปัญหาสุขภาพข้างต้น แน่นอนว่า การสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ งานวิจัยค้นพบว่า นอกเหนือจากได้รับการบริการจากพยาบาลประจำสถานพยาบาลและแพทย์เป็นปกติ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเป็นช่องทางที่สำคัญยังช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ยังพบข้อมูลปีงบประมาณ 2560 ผู้ต้องขังรับบริการเป็นผู้ป่วยในเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อและปรสิตบางโรคสูงที่สุด ทั้งผู้ชายและผู้หญิง รองลงมาผู้ต้องขังชายป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ผู้ต้องขังหญิงป่วยและเสียชีวิตด้วยเนื้องอก มะเร็ง โรคระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจ

ด้วยเหตุนี้ สถานการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างแออัดของผู้ต้องขังในสถานที่ที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างทางกายภาพ องค์ประกอบ และสภาพแวดล้อม ภายใต้การควบคุมอย่างเรือนจำ/ทัณฑสถาน จึงเป็นปัจจัยที่กำหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง ซึ่งทำให้โรคติดต่อหรือการติดเชื้อเป็นภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างชัดเจน .

แชร์