เครื่องหมายอัศเจรีย์

เปิดภาพความพร้อม 4 ศูนย์ห่วงใยคนสาคร รองรับกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ 95 เตรียมพร้อมรองรับคนที่จะเข้ามากักตัว โดยจะต้องให้ทาง สธ. ตรวจความพร้อมเพื่อให้ได้มาตรฐานอีกครั้ง


ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในวัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีเตียงรองรับผู้ป่วย 140 เตียง แต่สามารถรับได้สูงสุด 200 เตียง คนที่เข้ามาต้องลงทะเบียน รับสิ่งของ และเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ขณะที่พื้นที่โดยรอบจัดเป็นพื้นที่ควบคุมศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 3 ตั้งอยู่ในตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ปิด ให้บริการเฉพาะผู้ที่อยู่ด้านในตลาดกลางกุ้งเท่านั้น ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย และให้การรักษาเบื้องต้นโรคทั่วไป วางแผนครอบครัว ฉีดยาคุมกำเนิด และสุขภาพจิต มีทีมแพทย์และพยาบาลประจำ สามารถให้บริการได้วันละประมาณ 100 คน มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 30–40 เตียง แต่สามารถรองรับได้สูงสุดถึง 100 เตียง และหากมีอาการรุนแรงจะถูกส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาล


ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่ในโครงการวัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 รองรับได้ 280 คน คาดพร้อมรับคนมากักตัวได้วันที่ 6 ม.ค. 2564

ทั้งนี้ จ.สมุทรสาคร มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครเพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ วัดเทพนรรัตน์ เทศบาลนาดี และวัดช่องลม เบื้องต้นประเมินไว้ว่าจะรองรับผู้ติดเชื้อเข้ากักตัวสังเกตอาการได้ประมาณ 3,000 คน

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

แชร์