Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

ระวัง! ภาวะตัวเย็น ในผู้สูงอายุ

วงนี้ในหลายภูมิภาคของประเทศไทยมีอากาศหนาว และบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส บ้านไหนมีผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ต้องหมั่นดูแล ด้วยเมื่ออุณหภูมิอากาศต่ำกว่า 15-18 องศาเซลเซียส มักประสบปัญหาภาวะตัวเย็น หรืออุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) ทำให้การตอบสนองร่างกายลดลง อวัยวะทำงานผิดปกติ หากอาการรุนแรงอาจทำให้หัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้

การปฐมพยาบาล ควรเริ่มจากการทำร่างกายให้อบอุ่น จับผู้ป่วยให้นอนหงาย หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวร่างกาย ห้ามนวดหรือแตะต้องตัวผู้ป่วย ถ้ายังรู้สึกตัวให้ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอุ่น ๆ หากหยุดหายใจให้ช่วยเหลือด้วยวิธีการเป่าปาก และรีบส่งแพทย์โดยเร็ว

การป้องกัน พยายามรักษาความอบอุ่นของร่างกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารครบถ้วน และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศหนาวจัด

ที่มา : doctor.or.th/article/detail/11225

แชร์