เครื่องหมายอัศเจรีย์

‘ครูจิ๋ว’ ทองพูล บัวศรี : ผลสัมฤทธิ์เรียนออนไลน์ของ ‘เด็กข้ามชาติ’ ยุคโควิด-19

คุยกับ ‘ครูจิ๋ว’ ทองพูล บัวศรี ครูอาสา ชำแหละผลกระทบเรียนออนไลน์ของเด็กข้ามชาติ เข้าไม่ถึงอุปกรณ์ พ่อแม่ไม่มีเวลา กระทบประสิทธิภาพการเรียนรู้

การปิดสถานศึกษาชั่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั่วโลกร้อยละ 90 โดยข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ ระบุว่า นักเรียนกว่าหนึ่งในสามไม่สามารถเรียนทางไกลได้ และประมาณการณ์ว่า จะมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 24 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ไม่นับรวมทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการคำนวณของเด็กที่กำลังได้รับผลกระทบ ซึ่งนักเรียนกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด

แน่นอนว่า แรงกระเพื่อมของปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเด็กข้ามชาติในประเทศไทยด้วย ดังเช่นในแคมป์ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรย่านวัชรพล ที่พบว่า จำนวนหนึ่งได้รับการศึกษาในโรงเรียนไทยที่มีนโยบายให้ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แต่กลับไม่สามารถทำได้ทั้งหมด

‘ครูจิ๋ว’ ทองพูล บัวศรี ครูอาสามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ผู้จัดทำโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ สะท้อนว่า เด็กข้ามชาติขาดการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ประกอบกับผู้ปกครองต้องทำงานหารายได้ จึงไม่มีเวลาทำกิจกรรมกับเด็ก

“คนหนึ่งต้องเสียสละเพื่อเฝ้าหลานในการเรียน เพราะหากปล่อยให้อยู่คนเดียว เด็กจะไม่มีสมาธิ แล้วการเรียนออนไลน์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วมาก ไม่ใช่ราคา 59 บาท หรือ 159 บาท แต่ต้องมีราคาสูงมากกว่านี้”

นอกจากนี้การเรียนออนไลน์ที่มีการบ้านหลายวิชารวมกันจำนวนมาก ยังทำให้เด็กเกิดความเครียด และผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้การเรียนของเด็กกลุ่มนี้ขาดประสิทธิภาพ แตกต่างจากการเรียนในสถานศึกษา เด็กจะมีความสุขพบปะกับเพื่อนและเรียนรู้ผ่านการสัมผัสทั้ง 8 ด้าน

กลัวหรือไม่ว่า เด็กจะเสี่ยงติดโควิด-19 จากสถานศึกษา – ครูจิ๋ว กล่าวว่า ใจหนึ่งก็กลัว แต่อีกใจหนึ่งมั่นใจได้ เพราะครูพูดทุกวันว่า การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม.

แชร์