เครื่องหมายอัศเจรีย์

เช็กคลายล็อก 5 กลุ่มพื้นที่ กิจการและกิจกรรมไหนเปิด-ปิด

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยถึงข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมใน 5 กลุ่มพื้นที่ ช่วงวันที่ 1-28 ก.พ.2564 โดยจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร็ว ๆ นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่ 1 ก.พ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร

ให้ปิดสถานที่และเข้มงวดการควบคุมกำกับ

-สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

-สนามมวย สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ห้าง ฟิตเนส

-สนามชนไก่ ชนวัว กัดปลา บ่อน สนามพระเครื่อง

-กิจการอาบน้ำ อาบอบนวด สปา นวดแผนไทย

-โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา สถาบันการศึกษา

-สนามเด็กเล่น สวนสนุก เครื่องเล่นเด็ก ตู้เกมส์ ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต

-การประชุมงานเลี้ยง กิจกรรมประเพณีที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก การจัดงานแสดงสินค้า

-สถานีขนส่งสาธารณะ

ให้เปิดสถานที่ เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค

-ตลาด ตลาดนัด จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและกำกับการเว้นระยะห่าง

-ร้านอาหาร เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น.  งดดื่มสุราในร้าน

-ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า จำกัดเวลาเปิดไม่เกิน 21.00 น.

-ศูนย์เด็กเล็กและสถานที่พักผู้สูงวัย เฉพาะเข้าพักเป็นการประจำ

-สถานประกอบการ โรงแรม พร้อมกำกับมาตรการป้องกันโรคในองค์กร จัดให้มีระบบติดตามตัวของผู้เดินทางเข้าออกทุกคน

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี

ให้ปิดสถานที่

-สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ แต่อนุญาตให้ซื้ออาหารรับประทานที่อื่น

-บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว

-สถานบริการอาบน้ำ อาบอบนวด

ให้เปิดสถานที่ เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค

-ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นเว้นระยะห่าง) โดยจำกัดเวลาไม่เกิน 23.00 น. งดดื่มสุราในร้าน แต่ซื้อกลับได้

-จัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม โดยให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กรณีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน  หรือรร.ตชด. ให้เปิดปกติและมีการกำกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

-การประชุม สัมมนา งานเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร/สิ่งของ (เน้นกำกับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะก่อนร่วมกิจกรรม) โดยจำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน งดดื่มสุราและดนตรีที่มีการเต้นรำ

-ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด แต่ต้องงดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่

-ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม จัดนิทรรศการ เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน

-สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชม และฝึกซ้อมได้ แต่ต้องป้องกันโรคส่วนบุคคล

-สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด

***แรงงานข้ามชาติ จำกัดการเคลื่อนย้ายและการเดินทาง และใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ กรณีจำเป็นต้องขอความเห็นจากคกก.โรคติดต่อจังหวัด

กลุ่มที่ 3 พื้นที่ควบคุม ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อยุธยา อ่างทอง

ให้เปิดสถานที่ เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค

-ให้เปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยสามารถนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.  จำกัดเวลาจำหน่ายและดื่มสุรา ไม่เกิน 23.00 น.  แสดงดนตรีได้ แต่งดเต้นรำ

– ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้  จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นเว้นระยะห่าง)  และจำหน่าย/ดื่มสุรา ได้ไม่เกิน 23.00 น.

-เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติและกำกับมาตรการป้องกันโควิด-19

-ประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร/สิ่งของ (เน้นกำกับแอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน  แสดงดนตรีได้ แต่งดเต้นรำ

-ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด แต่ต้องงดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่

-คนไทยเดินทางข้ามจังหวัดเน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

-สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด เปิดบริการได้ โดยจำกัดผู้ใช้บริการ

-สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด

-สถานที่ออกกำลังกายในอาหาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ให้ปิดสถานที่

บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว

กลุ่มที่ 4 พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร นครราชสีมา นครสวรรค์ นราธิวาส บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบูรณ์ ยะลา ระนอง สงขลา สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี

ให้เปิดสถานที่

-ให้เปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยจำกัดเวลาจำหน่าย/ดื่มสุราได้ไม่เกิน 24.00 น.

– ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้  จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นเว้นระยะห่าง)  และจำหน่าย/ดื่มสุรา ได้ไม่เกิน 24.00 น.

-ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ

-คนไทยเดินทางข้ามจังหวัดเน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

-สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด เปิดบริการได้ โดยจำกัดผู้ใช้บริการ

-สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด

-สถานที่ออกกำลังกายในอาหาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ให้ปิดสถานที่

บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว

กลุ่มที่ 5 พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ ปัตตานี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี

ให้เปิดสถานที่

-สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดจำกัดเวลาตามกฎหมายกำหนด จำหน่าย/ดื่มสุราในร้านตามที่กฎหมายกำหนด แสดงดนตรีและเต้นรำได้ แต่ให้เว้นระยะห่าง

– ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้  จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นเว้นระยะห่าง) 

-คนไทยเดินทางข้ามจังหวัดเน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

-สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด

-สถานที่ออกกำลังกายในอาหาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด

ให้ปิดสถานที่

บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว

แชร์