Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

กรมโยธาฯ ตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น หาดแม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง  ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น กว่า 30 คน เดินทางมาชุมนุมเรียกร้อง ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถนนพระรามที่ 6   ชี้แจงการประกาศยุติเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/2227744004132005/posts/pfbid0S3njdNrtaaqaEafnYDqtVi47SrWetTa4AG6E89rTk211ytfuhrr4oq9jUrWpLYD4l/?d=n

โดยนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยและจัดให้มีการประชุมเจรจาเพื่อหาข้อยุตินานกว่า 1 ชม. ทางด้านนายอภิศักดิ์  ทัศนี  ตัวแทนกลุ่ม กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง  ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติว่า  หลังจากได้พูดคุยกับนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหาข้อยุตินานกว่า 1 ชั่วโมง  เบื้องต้น รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  มีคำสั่งให้ตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น หาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดูความเหมาะสมเกี่ยวกับโครงการ  โดยคณะทำงานดังกล่าว จะประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการ, ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง, ตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนักวิชาการ ในสัดส่วนที่เท่า ๆกัน  หากผลพิจารณามีมติว่าโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง มีความจำเป็น ก็จะดำเนินการก่อสร้าง แต่หากมีมติ ว่าไม่จำเป็น ก็จะยุติโครงการดังกล่าวเบื้องต้นชาวบ้านเห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะมองว่าเป็นการต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงส่วนโครงการจะยุติหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์    ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินงาน หรือการจัดตั้งตัวแทนของคณะทำงานชุดดังกล่าวขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน

ขณะที่นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงสาเหตุที่มีการตั้งคณะทำงานชุดเล็กขึ้น ว่า เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ เพราะที่ผ่านมามีการกระทบกระทั่งกันจากทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ขั้นตอนหลังจากนี้อยู่ระหว่างรอให้กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยตั้งตัวแทนเข้ามาร่วมกับคณะทำงาน และเมื่อได้รับรายชื่อแล้วก็จะเร่งประสานไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แต่งตั้งคณะทำงานทันทีส่วนจะใช้เวลาพิจารณามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคณะทำงาน เพราะกรมฯ ได้มอบอำนาจการตัดสินใจแล้ว ซึ่งโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึงจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติของคณะทำงานชุดนี้

แชร์