เครื่องหมายอัศเจรีย์

กรมโยธาฯ ยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เกาะสมุย

15 พฤศจิกายน 2565

เกาะสมุย

ตัวแทนเทศบาลนคร เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติถึง ความคืบหน้าหลังนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รับข้อเสนอให้ยกเลิกการศึกษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเกาะสมุย พร้อมระบุว่าจะหารือกับท้องถิ่น ซึ่งก็คือเทศบาลนครเกาะสมุย อีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไร

ทำเรื่องยกเลิกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง ล่าสุด ทางเทศบาลนครเกาะสมุยได้ทำหนังสือขอยกเลิกโครงการส่งไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบนเกาะสมุยอีก แต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ก็ต้องหามาตรการช่วยเหลือแก้ไข เพราะยังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่

เกาะสมุย 1

ตัวแทนเทศบาลนครเกาะสมุย ยังกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา เทศบาลนครเกาะสมุย พยายามรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อได้รับข้อมูลว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลฯที่ต้องทำเรื่องนำเสนอไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่หากมีชาวบ้านบางส่วนไม่ต้องการ ก็พร้อมจะยกเลิกโครงการฯ 

ขณะที่ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติว่า ทางกรมฯได้รับการประสานจากทางเทศบาลนครเกาะสมุย ในการชะลอโครงการเเล้ว ซึ่งทางกรมโยธาฯ ยืนยันจะยกเลิกการดำเนินโครงการในพื้นที่เกาะสมุย เเละพิจารณาในการดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าว ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีโครงการศึกษาและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งตำบลเเม่น้ำเเละตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ทำหนังสือร้องขอ เพราะมีชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นได้

จึงร้องขอการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ ทำให้กรมโยธาธิการได้กำหนดศึกษาและออกแบบโครงการดังกล่าว โดยในวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา กรมโยธาธิการได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ที่ชายหาดแม่น้ำ และมีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งหมด 11 แนวทาง ให้แก่ประชาชนได้พิจารณาเลือกและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางเลือกต่างๆ

หลังการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ก็มีการดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ หาดบางมะขามในวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา เบื้องต้นชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาของกรมโยธาฯเพราะเกรงว่าสุดท้ายจะมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เนื่องจากมองว่าเกาะสมุย เป็นหาดท่องเที่ยว และมีจุดเด่นสำคัญคือทัศนียภาพของชายหาดที่สวยงาม หากมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ก็อาจทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ท้ายที่สุดจึงเดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้กรมโยธาฯ ยุติโครงการดังกล่าว

แชร์