เครื่องหมายอัศเจรีย์

“กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองน่าอยู่ได้หรือไม่ กับนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ จะพาไปดูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ถือได้ว่ามีความสำคัญ  หากสามารถแก้ปัญหาได้จริงก็จะทำให้ “กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” ตามสโลแกนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ได้สัญญาไว้กับประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา โดย ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เชื่อว่านโยบายทุกข้อที่ใช้หาเสียงสามารถทำได้จริงเพราะมาจากปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน 

การแก้ไขปัญหาด้านฝุ่น
-นโยบายจัดทีม “นักสืบฝุ่น”
กทม.จะเป็นเจ้าภาพร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการสืบทราบต้นตอของฝุ่นภายในกรุงเทพฯ ที่มาจากหลายปัจจัยด้วยการนำมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบ เช่น คุณสมบัติทางเคมี อิออน โลหะหนัก เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุ

-นโยบายสนับสนุน Ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งการซื้อรถใหม่ และการดัดแปลงรถเดิม เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และผลักดันให้เกิดสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรี่มากขึ้น ทั้งในพื้นที่หน่วยงานราชการ หรืออาคารสำนักงานเอกชน และสถานที่อื่น ๆ

-นโยบายลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า
ลดการปล่อยควันดำจากเครื่องยนต์ที่เผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ ที่มีปัญหาจากการทำงานของเครื่องยนต์ ระบบกรองอากาศ น้ำมันเครื่อง เป็นต้น โดยประชาชนนำรถเข้ารับการตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา ตามโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

-นโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างกำแพงกรองฝุ่น
การแบ่งพื้นที่สีเขียวและร่มเงาในเมืองด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มให้ครบ 1 ล้านต้น แบ่งการปลูกเป็น 400 ต้น / เขต / สัปดาห์
การแก้ไขปัญหาน้ำ
-นโยบายทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวมและเชื่อมต่อท่อน้ำเสียเดิม
ลดผลกระทบการปล่อยน้ำเสีย โดยศึกษาตำแหน่งที่ตั้ง ความจุ และความเหมาะสมของโครงการบำบัดน้ำเสียให้รองรับการพัฒนาเมือง และที่อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ที่มีโรงบำบัดน้ำเสีย และท่อรวบรวมน้ำเสียอยู่แล้วต้องมีการเชื่อมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการให้สมบูรณ์

-นโยบายติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง/ชุมชน
กทม.จะดำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันโครงการติดตั้งระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนดั้งเดิม โดยในระยะแรกมุ่งเน้นชุมชนริมคลอง

-นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
ระยะสั้นลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งการขุดลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมระบบระบายน้ำชั่วคราว ระหว่างปรับปรุง-ก่อสร้างระบบถาวรในระยะยาว

-นโยบายบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
ลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ด้วยการออกแบบโครงการป้องกันหรือโครงการเขื่อนทีกรอยน์ (T-Groins
ขยะ
-นโยบายรถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน
– ลดปัญหาขยะตกค้าง การลากขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นในย่านที่พักอาศัยและชุมชน โดยการพัฒนาโมเดลรถจัดเก็บขนาดเล็ก ควบคู่กับอุปกรณ์และรถช่วยลากขยะ เพื่อเข้าถึงตรอกซอกซอยที่มีความกว้างน้อยกว่า 1-1.5 เมตร

-นโยบายส่งขยะคืนสู่ระบบ
– เพิ่มช่องทางและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เช่น เพิ่มจุด Drop-off นัดรับขยะรีไซเคิลและขยะกำพร้า- ครอบคลุมทั้ง 50 เขต, ตู้รับคืนผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ที่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าที่ร่วมโครงการ

-นโยบายเพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ
พิจารณาและดูแลสวัสดิการพนักงานเก็บ/ขนและลากจูงขยะให้เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อให้การจัดเก็บและขนย้ายขยะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

-นโยบายจับ/ปรับทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อกวดขันลงโทษ จับและปรับผู้ที่ก่อมลพิษหรือทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่เกิดปัญหาซ้ำซาก

แชร์