Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

กล่องพัสดุกลับด้าน นำไปส่งต่อได้ ช่วยลดขยะให้โลก

เมื่อพูดถึงการช้อปออนไลน์ในปัจจุบันคงแทบไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะเศรษฐกิจดิจิทัลมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น โดยในปี 2562 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เผยสถิติผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในไทย มีจำนวนกว่า 47.5 ล้านคน หรือ 70% ของคนไทยทั้งประเทศ 

โดยกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมทางออนไลน์เป็นอย่างมากคือ การซื้อสินค้าผ่านช่องทาง e-Marketplace โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รัฐบาลรณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้หน้าร้านต่างๆ ต้องปิดชั่วคราวและย้ายแฟลตฟอร์มมาขายผ่านออนไลน์ ยิ่งส่งผลให้คนไทยหันมาซื้อของออนไลน์มากยิ่งขึ้น เห็นได้ชัดจากปริมาณการส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์ไทยโดยเพิ่มขึ้นกว่า 60% จากเดิมที่มีสิ่งของฝากส่งวันละ 8 ล้านชิ้น

เมื่อปริมาณการส่งสิ่งของเพิ่มขึ้นก็ทำให้จำนวนกล่องไปรษณีย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นับเป็นหนึ่งในปัญหาการเพิ่มขยะ ทางไปรษณีย์จึงเกิดไอเดีย “กลับกล่อง” แค่ 2 ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกกล่องดี ลบจ่าหน้าเดิม

ขั้นตอนแรกของการกลับกล่องนำมาใช้งานใหม่อีกครั้ง จะต้องเลือกกล่องที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เปียกน้ำหรือโดนความชื้นจนเสียรูปทรง จากนั้นใช้ปากกามาร์คเกอร์ หรือปากกาเคมี ขีดทับชื่อ – ที่อยู่ จ่าหน้าเดิม ลอกสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดการทำรายการเดิมออก เพื่อป้องการความผิดพลาดในการอ่านรหัสของเครื่องคัดแยกอัจฉริยะ

2. กลับกล่อง กลับด้าน ก็ส่งได้

ขั้นตอนต่อมาคือ คลี่มุมกล่องที่ติดกาวออกทั้ง 4 ด้าน แล้วกางกล่องออก พลิกกล่องหันด้านสีขาว – แดง เข้าหาตัว จากนั้นประกอบกล่องกลับเป็นรูปทรงเดิม จากนั้นบรรจุและหุ้มห่อสิ่งของให้ถูกวิธี และติดเทปกาวพร้อมจ่าหน้าสำหรับการส่งครั้งใหม่ 

ซึ่งไอเดียการ “กลับกล่อง” นำมาส่งใหม่ นอกจากจะช่วยประหยัดเงินไม่ต้องซื้อกล่องใหม่ทุกครั้งที่จะส่งของแล้ว ยังช่วยลดขยะ และเป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แชร์