Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

อุทยานกาลาปากอสทดลองปลูก ปะการัง ฟื้นฟูระบบนิเวศ

อุทยานกาลาปากอสทดลองปลูก ปะการัง ฟื้นฟูระบบนิเวศ

อุทยานแห่งชาติกาลาปากอส ซึ่งตั้งอยู่บนหมู่เกาะกาลาปากอส ประเทศเอกวาดอร์ ทดลองวิธีการปลูก ปะการัง ขึ้นมาใหม่เพื่อหวังฟื้นฟูระบบนิเวศใต้น้ำทะเลอันเปราะบางรอบหมู่เกาะ

การสูญเสียแนวปะการังอย่างช้าๆ ได้ทำลายห่วงโซอาหารในท้องทะเลและถือเป็นจุดพลิกผันของภาวะโลกรวนอันใหญ่หลวงอย่างหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ของอุทยานกาลาปากอสและอาสาสมัครจึงทำการทดลองปลูกปะการังใหม่ที่บริเวณอ่าวแห่งหนึ่งของเกาะ Santa Cruz  โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร the Galapagos Conservancy

ตั้งแต่ปี 2563 พวกเขาได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาว่าปะการังสามารถสืบพันธุ์ได้อย่างไรเมื่อถูกวางลงในพื้นผิวต่างๆ กัน เช่น บนอิฐ ซีเมนต์ หรือเมื่อถูกมัดรวมกันและขึงไว้บนแผ่นโลหะ ตัวอย่างปะการังจะเติบโตในแหล่งอนุบาลแล้วจึงนำไปปลูกไว้ที่บริเวณอ่าว

Jenifer Suarez เจ้าหน้าที่อุทยานหัวหน้าโครงการทดลองนี้ เปิดเผยว่า มีการฟื้นตัวของปะการังและการปรากฏตัวให้เห็นของเหล่าปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่างๆ รอบบริเวณแหล่งอนุบาลปะการัง

Danny Rueda หัวหน้าอุทยานกาลาปากอส กล่าวว่า เหตุการณ์ทางสภาพภูมิอากาศต่างๆ ที่เกิดจากปรากฎการณ์เอลนีโญ มีผลทำให้อุณหูมิของน้ำทะเลรอบหมู่เกาะเพิ่มสูงขึ้น จนทำให้ปะการังเกือบสูญพันธุ์

คาดว่า โครงการทดลองนี้จะช่วยฟื้นฟูพื้นที่สงวนทางทะเลของหมู่เกาะกาลาปากอสที่มีคุณค่าทางนิเวศน์วิทยาอย่างมากให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และภาคการผลิตในพื้นที่

ที่มา: https://www.reuters.com/world/americas/galapagos-park-testing-coral-replanting-restore-fragile-ecosystem-2022-09-23/

แชร์