เครื่องหมายอัศเจรีย์

ก.พ.ร. เร่งรับมือ ฝุ่นPM2.5

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประชุมหารือ แผนขยายผลแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศภาครัฐระบบปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษด้าน ฝุ่นPM2.5 จ.เชียงใหม่

ฝุ่นPM2.5

โดยการประชุมดังกล่าว มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายปิ่นสักก์ ระบุว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาที่ทุกคนได้รับผลกระทบ ที่ผ่านมามีรายงานว่าการดำเนินงานอาจติดปัญหาการทำงานซึ่งมาจากโครงสร้างของระบบราชการเดิม

และการประชุมในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลระหว่างภาครัฐ และทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าหลังมีการทำงานอย่างมีส่วนร่วมแล้ว จะสามารถลดค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 ที่เกินมาตรฐาน และลดจำนวนวันที่มีค่าฝุ่น PM2.5 ที่เกินมาตรฐานได้

แชร์