เครื่องหมายอัศเจรีย์

ขยะทะเล เป็นตัวการทำสัตว์ทะเล ตายเพิ่ม

28 พฤศจิกายน 2565

เต่า

จากกรณีพบซากเต่าตนุ (Chelonia mydas) ขนาดกระดองกว้าง x ยาว (90 x 96.5 cm.) เพศเมีย อายุประมาณ 20 ปี ลอยเกยตื้นที่บริเวณริมหาดกินรี (หาดขลอด) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เมื่อผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตาย เบื้องต้น ไม่พบบาดแผลภายนอก ลำตัว, อวัยวะหลายส่วนเริ่มเน่าสลาย, ภายในระบบทางเดินอาหารพบ อาหารจำพวก สาหร่ายทะเล แมงกะพรุน ไข่ปลา และยังพบ ขยะทะเล รวมถึงสิ่งแปลกปลอมภายในระบบทางเดินอาหารจำนวนมาก เช่น หมุด ตะปูจากกระทง อวน เชือกไนล่อน  และ แผ่นพลาสติก อุดตันในลำไส้

ขยะทะเล 1

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ เกี่ยวกับประเด็นนี้ระบุว่า ที่ผ่านมากรมฯ มีความพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะทะเล มาโดยตลอดไม่เพียงเฉพาะแต่เรื่องของกระทงเท่านั้น เพื่อเดินตามเป้าหมายว่าจะลดขยะพลาสติกในทะเลให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2570 ซึ่งภาพรวมการแก้ปัญหาใหญ่มองว่าจะสามารถทำได้  หากมีการปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนและหน่วยงานระดับท้องถิ่นหันมาให้ความสำคัญ รณรงค์ให้เกิดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดกระบวนการคัดแยกขยะ

ส่วนประเด็นของกระทงนั้น มองว่าประเทศไทยยังมีค่านิยมที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น วิธีการจะแก้ไขคือต้องปรับแนวคิด (Mindset) ของประชาชนให้หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเองก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องร่วมรณรงค์คือ ควรปรับแนวทางการจัดกิจกรรมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บขยะ หรือหาแนวทางสกัดกั้นขยะไม่ให้ลงทะเลมากที่สุด

ขยะทะเล 2

นอกจากนี้ผู้ประกอบการหรือผู้ค้ากระทงยังควรหันมาใช้วัสดุทำกระทงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีแนวคิดว่าในประเพณีลอยกระทงหลังจากนี้ ควรมีการกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์โลก โดยจัดกิจกรรม ลอยแล้วเก็บ คือ เมื่อประชาชนถ่ายรูปหรือลอยเสร็จแล้ว ก็ยกกระทงเก็บออกไปทิ้งทันที ซึ่งหากทำได้ก็เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาลักษณะนี้

สำหรับการศึกษาไมโครพลาสติกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ปัจจุบันมีสถานีติดตามตรวจสอบปริมาณไมโครพลาสติกในน้ำทะเลแบบระยะยาว นานกว่า 30 สถานี  ซึ่งก็ทำให้ทราบปริมาณของไมโครพลาสติก

ขยะทะเล 3

สำหรับไมโครพลาสติก มีอยู่ 2 ประเภท  คือ  ไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (Secondary  Microplastics) พลาสติกขนาดเล็กที่เกิดจากการสลายตัวของพลาสติกขนาดใหญ่  เช่น ถุงพลาสติก  เศษอวน  เศษเส้นใยเสื้อผ้า   และ ไมโครพลาสติกปฐมภูมิ (Primary  Microplastics)  พลาสติกที่ผลิตให้มีขนาดเล็ก เช่น  เม็ดพลาสติกก่อนำไปหลอมขึ้นรูป  หรือผลิตเพื่อเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย  มีชื่อทางการค้าว่า “ไมโครบีดส์”

ทั้งนี้การศึกษางานวิจัยพบว่าไมโครพลาสติกสามารถถูกขับออกจากร่างกายของมนุษย์ได้ผ่านทางระบบขับถ่าย  แต่ก็มีรายงานการพบนาโนพลาสติกตกค้างในเลือดและบางอวัยวะของมนุษย์เช่นกัน  นอกจากนี้ไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกมีความสามารถในการดูดซับและปล่อยสารพิษได้ดีมาก  จนมีชื่อเรียกว่า “ค็อกเทลสารพิษ”  

อย่างไรก็ตามเรายังไม่สามารถบอกถึงระดับความอันตรายของไมโครพลาสติกที่ชัดเจนได้ เนื่องจากไมโครพลาสติกมีชนิด ขนาด และการตกค้างในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  จึงทำให้การดูดซึมและการปล่อยสารเคมีที่เหลืออยู่ต่างกันออกไป

ขยะทะเล 4

แชร์