เครื่องหมายอัศเจรีย์

ควบคุมได้แล้ว ไฟป่าบ้านวังขุมเงิน จ.เชียงใหม่ ต้นเหตุจากชาวบ้านจุดไฟหาของป่า

เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่บ้านวังขุมเงิน จ.เชียงใหม่ ได้เรียบร้อยแล้ว  หลังมีชาวบ้านเข้าไปจุดไฟเพื่อหาของป่า ก่อนลุกลามเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว จากเศษใบไม้และเศษไม้แห้ง ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี  ส่งผลให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้น  เมื่อรวมกับฝุ่นควันจากการเผาพื้นที่การเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐาน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุสาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่าบ้านวังขุมเงิน หมู่ 10 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  เมื่อเวลาประมาณ21.30 น. ของคืนวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ลุกลามเป็นแนวยาวต่อเนื่องจากเชิงดอยขึ้นยอดดอย  เกิดจากการที่มีชาวบ้านบางกลุ่มเข้าไปจุดไฟเพื่อหาของป่า  ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีเศษซากวัชพืชแห้งจำนวนมากที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดี จึงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว   แต่ด้วยปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังแยกเป็น 3 ทาง เพื่อเข้าถึงจุดพิกัดไฟทั้งทางต้นเพลิง และด้านท้าย  มีชุดโดรนจิตอาสาขึ้นบินตรวจสอบพื้นที่ และชี้เป้าพิกัด จึงทำให้สามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้อย่างรวดเร็ว

ขณะนี้ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  เพื่อเฝ้าระวัง โดยได้เพิ่มชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ  นอกจากจุดของบ้านวังขุมเงินแล้ว  ก็ยังต้องเฝ้าระวังในอำเภอแม่แจ่ม เพราะเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมักจะเผาพื้นที่การเกษตรเป็นประจำทุกปีในช่วงนี้   แต่จุดความร้อนหรือ Hotspot ภาพรวมทั้งจังหวัดยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 60 

ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5  ในจังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ กระทบต่อสุขภาพหลายจุด แต่นายประจญ ยืนยันว่า สาเหตุ ไม่ได้เกิดจากปัญหาไฟไหม้ แต่มาจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านมีจุดความร้อนหลายแห่งและมีกลุ่มควันจำนวนมาก ทำให้ลมตะวันตกพัดเอากลุ่มควันดังกล่าวเข้ามา  มีแนวโน้มทำให้คุณภาพอากาศของจังหวัดอยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 มี.ค. 65

แชร์