เครื่องหมายอัศเจรีย์

ความสำคัญของการแยกขยะ

#แยกขยะ  เป็นแผนล่าสุดที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมหารือร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดของ กทม. ร่วมกับ 30 องค์กร และหนึ่งในการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต คือการแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกออกจากขยะแห้ง  

#ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น 

#ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น 

#ขยะอันตราย ที่หมายถึง สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และ #ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล

ความสำคัญของการแยกขยะ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : เพราะทุกขั้นตอนของการจัดการขยะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยิ่งขยะเปียก ขยะแห้งถูกนำไปกองรวมกันในบ่อขยะ ทำให้เกิดก๊าซมีเทน ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวน 

ช่วยประหยัดงบประมาณในการกำจัด : งบประมาณมหาศาลถูกใช้ไปกับการกำจัดขยะ หากปริมาณขยะลดลงจากการแยกขยะ ทำให้สามารถลดงบประมาณการกำจัดได้เช่นกัน 

ลดการสูญเสีย :  ปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเลมีเพิ่มขึ้น การแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อนำขยะบางส่วนกลับไปใช้ซ้ำ นอกจากช่วยลดปริมาณขยะได้แล้ว ยังส่งผลให้ขยะที่จะลงไปสู่ทะเล เช่นขยะพลาสติก ที่สัตว์ทะเลคิดว่าเป็นอาหาร ลดลงไปด้วย 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าผู้อ่านทุกคน เริ่มต้นแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง หรือใครมีไอเดีย สามารถแชร์ข้อมูลได้ในคอมเมนต์ นะคะ 

แชร์