เครื่องหมายอัศเจรีย์

คอนกรีต จากวัสดุขยะเหลือทิ้ง ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

คอนกรีต ที่ทำจากวัสดุขยะเหลือทิ้ง หวังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการก่อสร้างเน้นความยั่งยืน มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป  วัสดุซีเมนต์ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมาก โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมก่อสร้างคิดเป็น 11% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ขณะที่โลกกำลังใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล และกำลังเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

StoneCycling จึงมีความพยายามผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีความยั่งยืน โดยผลิตจากวัสดุขยะเหลือทิ้ง มีความแข็งแรง และปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ามาก  เรียกว่า Biobased ซึ่งถือเป็นอีกวัสดุทดแทนที่คิดมาเพื่อโลกโดยเฉพาะ 

ที่มา 

https://inhabitat.com/the-biobased-concrete-tiles-cut…/

แชร์