เครื่องหมายอัศเจรีย์

งานวิจัยชี้ อุณหภูมิ โลกเพิ่มสูง ส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์

Temp

วิกฤตสภาพภูมิอากาศทำให้เกษตรกรผู้ยังชีพในแอฟริกาซึ่งมักทำงานตลอดช่วงตั้งครรภ์ได้รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิ ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนกำลังก่อให้เกิดภาวะเครียดของทารกในครรภ์ของเกษตรกรหญิง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงที่สุด

การศึกษาพบว่าทารกในครรภ์ของหญิงที่ทำงานในไร่นาในประเทศแกมเบียมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง รวมถึงเลือดที่ไหลเวียนไปยังรก ลดลงเมื่อสภาพอากาศร้อนขึ้น หญิงเหล่านี้ซึ่งทำงานใช้แรงงานในภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และทำงานตลอดการตั้งครรภ์บอกกับนักวิจัยว่าอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

อุณหภูมิ สูง

มีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วว่าความร้อนสูงเป็นสาเหตุของภาวะทารกตายคลอด การคลอดก่อนกำหนด และทำให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำ แต่ข้อมูลดังกล่าวมาจากประเทศที่ร่ำรวยในเขตอบอุ่น การศึกษาครั้งใหม่นี้เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยมุ่งเน้นที่เกษตรกรผู้ยังชีพในประเทศเขตร้อนซึ่งอากาศที่ร้อนจัดมากขึ้นกำลังเป็นปัญหาร้ายแรง

มีการคาดการณ์ว่าผู้คนหลายร้อยล้านคนรวมถึงแม่ตั้งครรภ์ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาความร้อนจัด แม้ว่า อุณหภูมิ ทั่วโลกจะยังต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตกลงกันในระดับสากลที่ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมก็ตาม

การวิจัยนี้เป็นก้าวแรกในการทำความเข้าใจว่าเหตุใดทารกในครรภ์จึงได้รับผลกระทบเมื่อแม่ที่ตั้งครรภ์ต้องเผชิญกับความร้อน สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่ การเสียเหงื่อที่นำไปสู่ภาวะขาดน้ำและการเปลี่ยนทิศทางของเลือดและออกซิเจนจากรกไปยังผิวหนังของแม่เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย นักวิทยาศาสตร์ตั้งเป้าที่จะหาหลักฐานเพื่อให้เกิดมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยปกป้องหญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์ เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่หญิงเหล่านี้เช่นเดียวกับพืชผล

Ana Bonell จาก Medical Research Council Unit ในประเทศแกมเบียและ London School of Hygiene & Tropical Medicine ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานวิจัยนี้กล่าวว่า “การศึกษาของเราพบว่าเกษตรกรผู้ยังชีพที่ตั้งครรภ์มักต้องเผชิญกับระดับความร้อนสูงเกินขีดจำกัดที่แนะนำสำหรับการทำงานกลางแจ้ง และนั่นอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของพวกเธอและสุขภาพของทารกในครรภ์”

“สิ่งที่ทำให้เราตกใจเป็นอย่างมากคือ การออกทำงาน (ที่ไร่นา) อัตราถึง 34% มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์”

การศึกษาต่อเนื่องที่เผยแพร่ในเดือนมกราคมพบว่าวิกฤตสภาพอากาศกำลังส่งผลเสียต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และเด็กอ่อนทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของทารก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในอนาคต อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังมีส่วนเชื่อมโยงกับการคลอดก่อนกำหนดซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นของเด็กเล็ก

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Planetary Health ซึ่งศึกษาเกษตรกรที่ตั้งครรภ์ 92 รายในเขตชนบทของประเทศแกมเบีย ในช่วงระยะเวลาการศึกษารวมเจ็ดเดือน อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยระหว่างชั่วโมงทำงานอยู่ที่ 33.5 องศาเซลเซียส  

นักวิทยาศาสตร์ยังได้ตรวจวัดระดับความชื้น อุณหภูมิร่างกายของหญิงเหล่านี้ และอัตราการเต้นของหัวใจของทั้งหญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์ นักวิจัยพบว่าเมื่ออุณหภูมิร่างกายและอัตราการเต้นของหัวใจของผู้หญิงเพิ่มขึ้นตามดัชนีความเครียดจากความร้อน ความเสี่ยงของภาวะทารกเครียดเพิ่มขึ้นถึง 20% โดยภาวะทารกเครียดบ่งชี้ได้จากอัตราการเต้นของหัวใจที่มากกว่า 160 ครั้งต่อนาที หรือการไหลเวียนของเลือดไปยังรกที่ลดลง ซึ่งวัดได้จากการสแกนอัลตราซาวนด์

อุณหภูมิ สูง ทารกเครียด

ทีมวิจัยยังพบว่าเมื่อความเครียดจากความร้อนเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ความเสี่ยงของภาวะทารกเครียดจะเพิ่มขึ้นถึง 17% นอกจากนั้นภาวะทารกเครียดยังเพิ่มขึ้นถึง 12% แม้ว่าอุณหภูมิร่างกายและอัตราการเต้นของหัวใจของหญิงเหล่านี้จะสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงภาวะขาดน้ำ การไหลเวียนของเลือดในรกต่ำ หรือการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับความร้อน

การเจ็บป่วยจากความร้อนพบได้บ่อยในคนงานเพศหญิง โดยเกือบ 60% รายงานว่ามีอาการเจ็บป่วยอย่างน้อยหนึ่งอย่างในระหว่างการประเมินภาคสนาม ซึ่งมีทั้งปวดศีรษะ วิงเวียน อ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ อาเจียน และปากแห้ง

สำหรับการจัดการกับปัญหาความเครียดจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นนั้น Bonell กล่าวว่า “ประการแรก ฉันแนะนำให้หยุดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล นั่นคือประเด็นสำคัญ”

การแก้ปัญหาในระดับบุคคลอาจทำได้โดยการประคบเย็นด้วยน้ำแข็ง การพักในที่ร่ม และการอนุญาตให้คนงานหญิงสามารถหยุดทำงานได้เมื่อมีอาการเจ็บป่วย การดำเนินการในระดับชุมชนอาจทำได้โดยจัดตั้งโครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้หญิงเหล่านี้ต้องทำงานน้อยลงในระหว่างตั้งครรภ์และการหันไปทำวนเกษตร

ที่มา: https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/08/rising-temperatures-distress-foetuses-climate-crisis-pregnancy-farmers-africa-study

แชร์