เครื่องหมายอัศเจรีย์

ชาวเกาะ จ.ตราด ผลักดันปัญหา “ขยะติดเกาะ”สู่นโยบายสิ่งแวดล้อม

จ.ตราด

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีระดมข้อเสนอและหารือ เพื่อพัฒนานโยบายแก้ปัญหา “ขยะติดเกาะ” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด ได้เข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ ให้ตัวแทนว่าที่ผู้สมัครจากพรรคการเมือง ใน จ.ตราด นำไปเป็นแนวทางนโยบายแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

นายวัชรพล แดงสุภา กลุ่มไปพายตราด เสนอมุมมองต่อปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมว่า ขยะทะเลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับขยะทะเลที่เกิดขึ้นใน จ.ตราด ส่วนหนึ่งไม่ได้มาจากในพื้นที่ แต่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะถูกกระแสน้ำและลมมรสุมพัดพามา  จึงควรมีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำประเทศ เพื่อมีนโยบายระดับประเทศออกมาแก้ปัญหานี้

ขณะที่ นายธีระศักดิ์ สรวมชีพมาเสือ รองนายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง ระบุถึงปัญหาขยะติดเกาะว่า เกาะช้างมีขยะตกค้างสะสมกว่า 2หมื่นตัน  แต่ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณที่จะนำมาจัดการปัญหานี้ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณคำนวณมาจากจำนวนประชาชนตามทะเบียนราษฎร์ในเกาะช้างที่มีจำนวนหลักพันคน แต่เกาะช้างมีประชากรแฝงนับหมื่นคน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกตลอดทั้งปี ส่งผลให้บุคคลากรและงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการเรื่องนี้ไม่เพียงพอ จึงต้องการให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพิ่มงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม 

สำหรับการแสดงความคิดเห็นต่างๆในเวทีครั้งนี้ มีตัวแทนว่าที่ผู้สมัครทางการเมืองใน จ.ตราด เข้าร่วมรับฟังถึงปัญหาและข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำไปสรุปและนำเสนอเข้าสู่เวทีพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาขยะภาคตะวันออกต่อไป

แชร์