เครื่องหมายอัศเจรีย์

ชาวนาริม น้ำชี เร่ง เกี่ยวข้าวก่อนกำหนดหนีน้ำท่วม  

ชลประทานที่ 7 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 140 เครื่อง เร่ง ระบายน้ำมูลลงโขง  หลังประเมินสถานการณ์ว่าน้ำจะเพิ่มวันละ 2-5 ซม.  ด้านชาวนาเร่งเกี่ยวข้าวก่อนกำหนด เพื่อหนีน้ำ 

นายสิริวัฒน์ ปานคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7  เปิดเผยกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ถึงสถานการณ์น้ำที่ จ.อุบลราชธานี ว่า วันนี้(12 ก.ย. 65) ปริมาณน้ำมูล เกินความจุของลำน้ำ ประมาณ 102%  ซึ่งแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 2-5 ซม. อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง  ปัจจุบันเขื่อนทดน้ำต่างๆ ในลำน้ำมูลอยู่ในสถานะวิกฤตและแขวนบานระบายทั้งหมดแล้ว ส่งผลให้น้ำไม่มีการชะลอ พื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีจึงได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวังแดง ชุมชนหาดวัดใต้ และชุมชนบูรพา  ส่วนสถานการณ์แม่น้ำชี มีปริมาณน้ำประมาณ 98% ของความจุลำน้ำ มีแนวโน้มลดลงประมาณวันละ 1-3 ซม. เขื่อนทดน้ำในลำน้ำชี อยู่ในสถานะแจ้งเตือน  

จากสถานการณ์ของน้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้น และปริมาณน้ำชีที่ยังอยู่ในระดับสูง  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ จ.อุบลราชธานี และ จ.มหาสารคาม  ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ขนาบกับสองฝั่งริมน้ำชี  

นายหวาด ดอนอ่อนจ้อม ชาวนาบ้านดอนจำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม   ซึ่งเป็นพื้นที่ริมฝั่งน้ำชีให้ข้อมูลว่า แม้ช่วงที่ผ่านมาจะไม่มีฝนตกในพื้นที่ แต่ระดับน้ำตรงบริเวณที่ลำน้ำพองมาเจอกับแม่น้ำชี ก่อนไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่ จ.อุบลราชธานี จุดนี้พบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้น และน้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่นาไปแล้วบางส่วน ทำให้ชาวนาต้องเร่งเกี่ยวข้าวก่อนกำหนดจากเดิมคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงสิ้นเดือนนี้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้นำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 140 เครื่องติดตั้งที่บริเวณสะพานแม่น้ำมูล และนำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง(hydro flow) จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อเร่งให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด  ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขง ที่ อ.โขงเจียม วันนี้มีแนวโน้มลดลง ระดับน้ำลดลง 0.15 ม. ซึ่งอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 6.17 ม.

แชร์