เครื่องหมายอัศเจรีย์

ชาวโคราช เฝ้าระวังน้ำท่วม หลังประกาศเตือน 5 อ่างเก็บน้ำเกินความจุ

หลังจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีการประกาศแจ้งเตือนถึงสถานการณ์ 5 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณเกินความจุ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล อ.แก้งสนามนาง , อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อ.ห้วยแถลง , อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด , อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม อ.บัวใหญ่ และ อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อ.พิมาย

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สอบถามไปยังนายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำลำเชียงไกร จ.นคราชสีมา ถึงการเตรียมตัวหากเกิดน้ำท่วม เพราะพื้นที่ดังกล่าวเคยถูกน้ำท่วมหลายครั้ง ระบุว่า ทางจังหวัดได้มีการแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอด โดยมีการสลับสับเปลี่ยนไปดูปริมาณน้ำทุกช่วง พร้อมกับฟังการประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะ โดยขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่มีการล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้าน ทั้งนี้ทางจังหวัดได้แจ้งว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำไปจนถึงเดือนกันยายน เนื่องจากปีนี้คาดว่าปริมาณน้ำจะมากกว่าปีที่แล้ว

เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 แห่ง ออกลงสู่คลองธรรมชาติ เพื่อควบคุมไม่ให้ไหลออกนอกลำน้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดลำน้ำทุกแห่งของจังหวัด ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์และพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคาดว่าจะมีพายุฝนเข้ามาในพื้นที่อีก โดยเฉพาะพื้นที่ติดลำน้ำหรือพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม น้ำหลาก ให้ขนสิ่งของมีค่าไว้บนที่สูง ดูแลผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หรือผู้ป่วยติดเตียง ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

แชร์