เครื่องหมายอัศเจรีย์

ทำไมน้ำถึงท่วมกรุงเทพฯ

“การเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ มีสถิติทำให้เกิดน้ำท่วมใน กทม มากขึ้น เพราะปริมาณฝนมากกว่าระบบที่ออกเเบบไว้”   

นั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่ง ที่ทำให้กรุงเทพฯ เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหลายจุด  

แต่อีกส่วนหนึ่งกลับสะท้อนถึงการวางระบบโครงสร้างการจัดการ-ป้องกันน้ำท่วม ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

แชร์