เครื่องหมายอัศเจรีย์

นักวิชาการกังวล ระบบเตือนสึนามิ ไม่ทำงาน อาจรู้ล่วงหน้าเพียง 15 นาที

เมื่อเวลา 15.36 น.ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหว จ.ภูเก็ต (ภาคประชาชน) รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ที่ความลึก 10 กิโลเมตร นอกชายฝั่งหมู่เกาะนิโคบาร์ ห่างจาก จ.ภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 520 กิโลเมตร เมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administration’s ที่มีรายละเอียดของทุ่นเตือนสึนามิ ทั่วโลก พบทุ่นในคาบมหาสมุทรอินเดีย ที่กินพื้นที่ประเทศอินเดีย และไทย รวมทั้งหมด 7 ตัว ขึ้นสถานะสีแดง

รศ.ดร.เสรี ศุภาราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ว่า สถานะสีแดง ที่ปรากฎ หมายถึง “ทุ่นไม่ทำงาน” พร้อมอธิบายว่า ประเทศไทยมีทุ่นสึนามิ 2 ตัว คือทุ่น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาบริจาค 1 ตัว ห่างจากชายฝั่ง จ.ภูเก็ต ประมาณ 1 พันกิโลเมตร ขณะที่อีกตัว ห่างจากชายฝั่งประมาณ 180 กิโลเมตร ซึ่งการที่ทุ่นไม่ทำงานทำให้การแจ้งเตือนไม่มีประสิทธิภาพ เช่น หากมีแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ขึ้นไป แทนที่ระบบจะเตือนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง กลายเป็นการเตือนล่วงหน้าเพียง 15 นาที จากสถานีวัดน้ำที่อยู่บนเกาะ ทำให้กระชั้นชิด

แชร์