เครื่องหมายอัศเจรีย์

“น้ำท่วมรอการระบาย” วาทกรรมผู้บริหาร กทม. ที่ไม่มีใครอยากได้ยิน

นับถอยหลัง อีกไม่ถึง 1 เดือน จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ประชาชนจะเห็นนโยบายจากว่าที่ผู้สมัคร ทยอยถูกนำเสนอผ่านช่องทางการหาเสียง เพื่อดึงดูดคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่อง แต่ในมุมข้อเสนอจากนักวิชาการ ก็มีสิ่งที่อยากฝากถึง ผู้บริหารกทม. คนใหม่เช่นกัน วันนี้ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ได้รวบรวมแนวคิด ของผู้รู้ในแต่ละด้าน มานำเสนอ เริ่มจากปัญหาเรื่องน้ำท่วม ที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ 

“สิ่งที่กทม.ควรทำต่อจากนี้คือเข้าไปรับรู้สถานการณ์น้ำทั้งจากภาคเหนือ – ทะเลหนุนร่วมกับหน่วยงานและจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ปัญหาทั้งของตัวเอง รวมถึงจังหวัดที่ต้องรับน้ำแทน”

ศ.สุวัฒนา จิตตลดากร อ.ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ม.เกษตรศาสตร์  นักวิชาการ ฝากความหวังไปยังว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ว่า อยากให้ถอดคำว่า “น้ำท่วมรอระบาย” ออกจากแนวคิด เพราะมองว่า เป็นการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกเมื่อพูดว่า น้ำท่วมรอระบาย ก็เหมือนต้องการจะสื่อว่า ให้ประชาชนรอไปก่อนจนกว่าน้ำจะระบายจนแห้งไปเอง ทั้ง ๆ ที่ หน้าที่ของผู้ว่าฯกทม. คือการหาวิธีมาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันยังมองว่าการลงทุนกับโครงการใหญ่ เช่น อุโมงค์ยักษ์ โดยไม่คำนึงถึงระบบระบายน้ำเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่สอดคล้องกัน เพราะ ก่อนที่น้ำจะระบายไปยังอุโมงค์ยักษ์ได้ ต้องผ่านท่อระบายน้ำเดิม ที่มีอายุนานหลายสิบปี และปัจจุบัน ประสิทธิภาพการระบายก็ลดลงจนเหลือไม่ถึงครึ่ง ประกอบกับมีการขยายของหมู่บ้านจัดสรร, ถนนทำให้แนวโน้มปัญหาน้ำท่วมของ กทม.รุนแรงขึ้นทุกปี

แชร์