Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

น้ำท่วม เกาะเกร็ด สูงเพิ่มอีก 30-40 ซม. จากน้ำทะเลหนุน

ชาวบ้าน เกาะเกร็ด  ต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงเพิ่มขึ้นอีก 30 – 40 ซม.  หลังเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง  ทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ

น.ส.สุพัตรา เกตุเจริญ ชาวบ้าน ม.7 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติว่า  ชุมชน เกาะเกร็ด ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว หลังมีน้ำเหนือไหลมาสมทบ ร่วมกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ ( 10ต.ค.65 )  เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ระดับน้ำเดิมที่ท่วมขังกว่า 1 ม. เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ30-40 ซม.  แม้ระดับน้ำจะเพิ่มและลดตามช่วงเวลาของน้ำทะเลหนุนสูงแต่ก็ยังพบว่าระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ กระทบกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเพราะไม่สามารถค้าขายได้ ทำให้ต้องสูญเสียรายได้ 

โดยทุกปี ชาวเกาะเกร็ดจะได้รับผลกระทบลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง  แม้หลายคนอาจจะบอกว่าชาวบ้านคุ้นชิน  แต่สิ่งที่ต้องการก็คือความชัดเจนเกี่ยวกับการแจ้งเตือนระดับน้ำที่จะเพิ่มสูง เพราะปัจจุบันพวกเขารู้มาจากการคาดคะเน จากประสบการณ์ส่วนตัว  

เบื้องต้น เกาะเกร็ดจะเริ่มได้รับผลกระทบ หากมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ในระดับ 1.80-1.90 ม. (วัดความสูงระดับน้ำจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยา) แต่ขณะนี้พบน้ำสูงเกิน 2.40 ม. แล้ว และคาดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไป จนถึงช่วงสิ้นสุดสถานการณ์ทะเลหนุนสูง ในช่วงวันที่ 13 ต.ค.65

แชร์