เครื่องหมายอัศเจรีย์

ประเทศไทย เข้าสู่ฤดูฝน 13 พ.ค.2565

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565 คือ วันที่13 พฤษภาคมนี้ และคาดว่า พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 2 ลูก ซึ่งพื้นที่ที่มีโอกาสที่พายุจะเคลื่อนผ่านคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในช่วงเดือน สิงหาคม หรือกันยายน ให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกชุกหนาแน่น  เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก 

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ฤดูฝน ของประเทศไทย คือ ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบทั่วประเทศ , ทิศทางลมตั้งแต่ระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กม. เปลี่ยนทิศทางเป็นลม ตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนลมชั้นบน ตั้งแต่ระดับความสูง 5 กิโลเมตร ขึ้นไป เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมตะวันออก

แชร์