เครื่องหมายอัศเจรีย์

ปัญหาอุบัติเหตุกับผู้ว่า กทม.

อุบัติเหตุบนท้องถนนใน กทม. นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่นักวิชาการ ศึกษาจนพบว่าสาเหตุหลักไม่ได้มาจากความประมาทของผู้ขับขี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อม ทั้งถนน และ การบังคับใช้กฎหมาย เข้ามาเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นนี้ นักวิชาการจึงมองว่าหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ควรให้ความสำคัญ เร่งแก้ไขโครงสร้าง และนโยบายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะทีมผู้ว่าฯคนใหม่ ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในเดือน พ.ค.นี้

“การสร้างระบบความปลอดภัย ทั้งถนน, กฎหมาย และจิตสำนึกส่วนรวม เป็นสิ่งสำคัญเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้เกิดจากความประมาทอย่างเดียว” 

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน นักวิชาการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ฝากแนวคิดให้ทีมผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ระบุว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ทีมบริหารควรปรับแผนการทำงานด้านอุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างระบบความปลอดภัย ทั้งกายภาพถนน และสภาพแวดล้อมของการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนรวมเรื่องการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดช่องโหว่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

แชร์