เครื่องหมายอัศเจรีย์

ปีนี้ร้อนขนาดไหน

ข้อมูลจากกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะอากาศ และติดตามสถานการณ์ฝน  พบข้อมูลที่น่าสนใจ ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2565 ไว้ดังนี้

เมษายน เฝ้าระวัง พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก  อากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วงช่วงปลายเดือน เป็นต้นไป ภาคใต้ ฝนเพิ่มขึ้น ตกต่อเนื่อง และตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง รวมถึงอาจมีการก่อตัวของพายุไซโคลน 

พฤษภาคม ระวัง ! หย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทยทำให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้น  สภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่

มิถุนายน ระวัง ! ฝนทิ้งช่วงปลายเดือน 

จากข้อมูลยังพบว่า อุณภูมิสูงสุดช่วงหน้าร้อน คือพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ประมาณ42-43 องศาเซลเซียส และช่วงเมษายน ถึง กันยายน พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีฝนใกล้เคียง ถึงสูงกว่าปกติ เว้นแต่ทางตอนบนของภาคเหนือ ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนต่ำกว่าปกติ

แชร์