เครื่องหมายอัศเจรีย์

นักวิทย์ชิลีค้นพบซาก ช้าง อายุกว่า 12,000 ปี

นักวิทยาศาสตร์ชาวชิลีค้นพบซาก Gomphothere หลายตัวซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับ ช้าง ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ 12,000 ปีก่อน ใกล้กับทะเลสาบ Tagua Tagua ซึ่งปกคลุมด้วยน้ำแข็งทางตอนใต้ของประเทศชิลี

นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า Gomphothere มีชีวิตอยู่ทางแถบตอนใต้ของชิลีเมื่อหลายพันปีที่แล้ว และตกเป็นเป้าของนักล่าจนกระทั่งสูญพันธุ์ไป

Gomphotheres เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 4 ตัน และมีความสูงถึง 3 เมตร ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุของการสูญพันธุ์ต้องมาจากการถูกล่าโดยมนุษย์

Carlos Tornero นักโบราณคดีคนหนึ่งผู้ทำงานขุดซากสัตว์ขนาดมหึมานี้ กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ต่างโน้มเอียงไปทางสมมติฐานที่ว่า Gomphothere สูญพันธุ์จากการล่าของมนุษย์ เพราะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มหึมาและอันตรายมาก และจำเป็นต้องใช้คนหลายคนช่วยกันล่า

นักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การค้นพบนี้จะสามารถขยายผลไปสู่การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในภูมิภาคอเมริกาใต้ รวมถึงการศึกษาว่าภาวะโลกรวนมีผลกระทบต่อสัตว์ในบริเวณนี้อย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าว

Elisa Calas นักโบราณคดีอีกคนหนึ่งกล่าวว่า การค้นพบซากสัตว์นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้พบข้อมูลมากมาย อาทิเช่น ผลกระทบของภาวะโลกรวนต่อสัตว์ต่างๆ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มนุษย์กำลังสร้างผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://www.reuters.com/lifestyle/science/chilean-scientists-discover-12000-year-old-elephant-remains-2022-09-27/?fbclid=IwAR2hyv2NbtqhG6cfyVrlB3TAfoHs6ubBOqK-M79ZrSROE8fzedWDiDLku_U

แชร์