เครื่องหมายอัศเจรีย์

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

1 กุมภาพันธ์ 2565

ประเทศไทยมีฝนตกร้อยละ 10 ทุกพื้นที่ อ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร

ประเทศไทยฝนตกในหลายพื้นที่เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประเทศลาว และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่

ภาคตะวันออก และภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่

และภาคใต้อันดามันและอ่าวไทยมีฝนตกเล็กน้อยตาชายฝั่งทะเล 10 % ของพื้นที่

ช่วงวันที่ 4 – 7 ก.พ. 65 ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

แชร์