เครื่องหมายอัศเจรีย์

พายุโซนร้อน เซินกา สลายตัวในลาว

เซินกา
เซินกา 1

แม้พายุโซนร้อน เซินกา อ่อนกำลัง แต่ทำให้เกิดฝนตกปานกลาง และหนักมากบางจุดในภาคอีสาน แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นที่ ที่ถูกน้ำท่วมหนัก 

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สอบถามไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา และทีมกรุ๊ป  ได้ข้อมูลว่า เป็นข่าวดี ที่มีหย่อมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็น จากประเทศจีนระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่ง ที่มีกำลังแรง เคลื่อนที่ลงมาอีก จึงจะทำให้พายุโซนร้อนเซินกาอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว และจะสลายตัวในประเทศลาวไม่เข้ามาถึงประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามในการสลายตัวนี้ ก็จะมีการแตกตัวทำให้เกิดฝนเป็นหย่อมๆ เข้ามาตกในระดับปานกลาง และตกหนักในบางพื้นที่ เป็นบริเวณเล็กๆ ของภาคอีสาน ไม่ได้มาซ้ำเติมปริมาณน้ำในทุ่ง และในลำน้ำชีและมูลที่มีมากอยู่ในปัจจุบันให้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่อย่างใด

 นอกจากนั้น จะมีผลทำให้ดีเปรสชั่นอีกลูกหนึ่ง ที่กำลังเคลื่อนที่มาถึงประเทศฟิลิปปินส์ และจะผ่านเข้ามาในทะเลจีนใต้นั้น ถูกปะทะไว้ และคาดว่าจะอ่อนกำลังลง และคาดว่าจะสลายตัวที่ชายทะเล ก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศเวียดนาม จึงจะเข้ามาไม่ถึงไทยแต่อย่างใด

 กรมอุตุนิยมวิทยา: ช่วงวันที่ 16 – 20 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน กำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่ง จะปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

หมายเหตุ : ทีมกรุ๊ป คือ กลุ่มบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการน้ำมากกว่า 30 ปี 

โดยข้อมูลอากาศ น้ำ มาวิเคราะห์ประเมินผล และให้ข้อมูล

แชร์