เครื่องหมายอัศเจรีย์

ยุติกะทันหัน เวทีรับฟังความคิดเห็น

ยุติกะทันหัน เวทีรับฟังความคิดเห็น กำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความคืบหน้ากรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อประเด็นการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึงอำเภอบางสะพาน ซึ่งวันนี้มีการเชิญตัวแทนจากฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับโครงการ มาอภิปราย และซักถามเพื่อหาทางออก แต่ระหว่างจัดอภิปรายได้มีการประกาศให้ยุติกิจกรรมทั้งที่การหารือยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้

อภิศักดิ์ ทัศนี หนึ่งในตัวแทนจากกลุ่มSaveหาดแม่รำพึง ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติว่า ระหว่างการจัดการรับฟังความคิดเห็น  ประธานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นได้กล่าวปิดเวทีอย่างกะทันหัน ทำให้เวทียุติลง โดยมีหลายภาคส่วนที่ไม่ได้อภิปราย ส่วนตัวจึงมองว่าเวทีวันนี้ไม่ชอบธรรม และปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น รวมถึงเห็นว่าการหารือทั้งหมดที่เกิดขึ้นควรเป็นโมฆะ ส่วนการขับเคลื่อนหลังจากนี้ ทางกลุ่มจะรวบรวมเครือข่ายชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ เดินทางมายังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อยื่นหนังสือขอให้มีการทบทวนและพิจารณายกเลิกโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบริเวณหาดแม่รำพึงภายในสิ้นเดือนนี้ (มิ.ย.) 

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ และที่มาของโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง ที่กำลังตกเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้

แชร์